6 av 10 kvinnor oroliga för boende vid skilsmässa

Ny undersökning visar att ännu fler kvinnor känner oro för boende vid en eventuell separation. Det har ökat från 45 procent till 57 procent sedan 2021 när Fredrika Bremer-förbundet ställde samma fråga. Nu varnar förbundet för att lågkonjunkturen kan få förödande effekter för kvinnor.

Att inte kunna välja om man vill stanna eller lämna en relation på grund av ekonomin, är ett kraftigt underbetyg för ett samhälle som säger sig värna jämställdheten, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Kvinnor är även de som känner störst ekonomisk oro. Oron för att klara av nödvändiga utgifter, grunden för allas ekonomi, har bland kvinnor ökat från 12 procent 2021 till 23 procent vid vår nya mätning våren 2023. Gruppen som känner störst oro är kvinnor födda utanför Norden (28 procent). Den oron är inte ogrundad; ensamstående kvinnor och utrikes födda är överrepresenterade bland barnhushåll som inte har råd med baskonsumtion (hyra, mat, lokala resor).

Det finns en stor och befogad oro hos många kvinnor i Sverige just nu. Det handlar om att kunna sätta mat på borden för sig och sina barn. Att stärka den här gruppens ekonomiska förutsättningar innebär på inget sätt att spä på inflationen. Den här gruppens köpkraft är alldeles för svag för det, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Fredrika Bremer-förbundet ser framförallt behov av:

  • Att utjämnande bidrag såsom barnbidrag och bostadsbidrag indexeras. Därtill måste den nuvarande höjningen av barnbidrag och bostadsbidrag permanentas. 
  • Lagstifta om rätt till heltid. 
  • Öka möjligheten till ekonomiskt stöd och inför en tidsgräns vid bodelning. Den som avsiktligt förhalar en bodelningsprocess ska kunna bötfällas.
  • Att skattesystemet bidrar till ökad jämställdhet. Kommande skattereformer måste ha som uttalat syfte att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes av Kantar Public under våren 2023 som en del av Fredrika Bremer-förbundets projekt Livslång ekonomi. Livslång ekonomi är ett kostnadsfritt utbildningsmaterial i jämställd privatekonomi och familjejuridik vars mål är att stärka kvinnor och ge dem verktyg för att motarbeta samhällets strukturella ojämställdhet. Materialet består av nio utbildningsfilmer på lätt svenska, åtta utbildningsfilmer som inte är på lätt svenska, en studiehandledning samt övningar, diskussionsfrågor och tips. Hela materialet är tillgängligt på: https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/ 

Kontaktperson

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: +46700901157
E-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se


19 april 2023