År och nummer: Nummer 1

I detta nummer hittar du alltifrån reportage om internationell aborträtt till krönikor med Marie Nilsson och Johanna Wester – och det är inte allt!

Leka fler än två? Nidbilden av kvinnor i grupp lever kvar

Flickor fungerar inte i grupp och för många kvinnor påarbetsplatsen skapar problem. Så ser bilden ut, fortfarande.Något som inte bara gör att kvinnor går miste om varandra,utan även om möjligheten till debatt, rätten att tycka olika ochett samtalsklimat med högt i tak. Det menar Johanna Wester,som skrivit en bok om bilden av kvinnor i grupp.–… Läs mer »

Investera mera – tre kvinnor som vågade

Att finans- och fastighetsbranschen domineras av män är inget nytt, mennu börjar vi se en spricka i glastaket. Vi har pratat med tre kvinnor som togsteget in i en mansdominerad värld, för att både de själva och andra kvinnorska kunna ta en större del av den ekonomiska maktens kaka. TEXT CAMILLA WAGNER Thereses bästaekonomitips: Äg… Läs mer »

Stora skillnader i synen på jämställdhet

Är en yngre generation alltid mer progressiv och vidsynt än den föregående? Inte nödvändigtvis, och inte när det gäller jämställdhet. Det visar en undersökning gjord av Jämställdhetsmyndigheten – och som pekar på stora skillnader mellan unga mäns och kvinnors syn på ojämställdhet idag. TEXT FELICIA LÉNÁRD OFTA SES DEN yngre generationen automatiskt som en representant… Läs mer »

Gruppens mänskliga rätt – till både gräl och gemenskap

Vilket ansvar har jag för min syn på andra kvinnor? Hade jag fått den frågan för några år sedan hade jag varken velat eller kunnat svara. Nu undrar jag varför jag skulle haft så svårt att anta utmaningen frågan utgjorde, och varför den inte diskuteras mer i samhället. Inklusive den feministiska rörelsen. Framför allt hade… Läs mer »

Framsteg och motgångar – abortfrågan i två länder

De vinningar som gjorts när det gäller kvinnors rättigheter i olika delar av världen kan aldrig tas för givet. I Polen är aborträtten starkt hotad, trots att man varit ett av Europas mest liberala länder i frågan. Samtidigt görs framsteg på andra håll i världen: Argentina legaliserade i vintras abort som det fjärde landet i… Läs mer »

Den ofrivilliga specialisten

Man kunde tänka sig att en av Sveriges mest välrenommerade amerikaexperten känner lite extra starkt för USA. Men icke. Frida Stranne är forskaren som tycker att svenskar är osunt besatta av amerikansk politik – och som knappt kan se ett samhällsprogram på tv längre på grund av hur olika kvinnliga och manliga forskare behandlas TEXT… Läs mer »

“Många kvinnor överdriver hur ojämställt de behandlas i Sverige”

“När vi frågar om vi lever i ett jämställt samhälle är unga kvinnor den grupp som i minst utsträckning instämmer. Unga män sticker däremot ut åt andra hållet.” Ofta ses den yngre generationen automatiskt som en representant för framsynthet i samhällsfrågor som jämställdhet. Men så är nödvändigtvis inte alltid fallet. En undersökning gjord av Jämställdhetsmyndigheten… Läs mer »