År och nummer: Nummer 3

Regeringen avkönar jämställdhetsmål

TEXT: LISA STEVIK En kvinna i månaden mördas av sin partner eller ex-partner, och siffrorna pekar inte åt rätt håll. Nu vill regeringen omformulera det jämställdhetspolitiska målet som handlar om just mäns våld mot kvinnor, och göra det mer könsneutralt. Tvärt emot vad all forskning visar, säger Sveriges kvinnorörelser. – Det är själva agerandet som… Läs mer »

Välfärden befolkas av kvinnor

TEXT: CAMILLA WAGNER Hon har kritiserat den konkurrensutsatta välfärden och lyft de livslånga konsekvenserna av ojämställt föräldraskap. Som chefsekonom hos LO har Laura Hartman arbetat med kvinnors yrkesliv i främsta rummet – och hon är inte rädd för att säga vad hon tycker, även om det skaver. De tunga oljeporträtten av forna fackpampar lyser med… Läs mer »

Vård på olika villkor

TEXT: AGNES ARPI Vilken tillgång man har till vård, och hur kvalitén på vården ser ut, skiljer sig mellan män och kvinnor i Sverige – kvinnors hälsa är också sämre än mäns. För många med diagnoser som främst drabbar kvinnor är det en kamp att få vård. Vad händer i en redan ojämställd vårdkedja, när… Läs mer »