Anlita oss!

Vi är Sveriges äldsta förbund för jämställdhet och har sedan 1884 arrangerat utbildningsmöjligheter för ett mer jämställt samhälle. Vi arrangerar föreläsningar under hela året och kan även bokas inför evenemang, kompetensutveckling och interna temadagar. Vi erbjuder föreläsningar i Jämställdhetshistoria, Livslång ekonomi och skräddarsydda föreläsningar.

Föreläsningspaket

Jämställdhetshistoria

Jämställdhetshistoria 50-60 min (digitalt eller fysiskt)

Under föreläsningen tar vi med er på en tidsresa genom de jämställdhetsreformer som genomförts under de senaste 120 åren och drar paralleller till dagsaktuell jämställdhetsstatistik kring tex arbetsliv, föräldraskap och ekonomi.

Jämställdhetshistoria 1,5 – 2 h

Vi varvar föreläsningen med gruppövningar och diskussioner. Ni kan välja om ni vill att vi fokusera på en särskild reform som ni önskar att fördjupa er i. Det kan röra arbetsliv/arbetsmarknad, föräldraskap, relationer eller demokrati.

ANNONSDROTTNING

Sofia Gumaelius – annonsdrottningen 60 min (digitalt eller fysiskt)

Föreläsningen handlar om Sofia Gumaelius som var en av Sveriges första affärskvinnor. Utöver sina affärsverksamheter var Gumaelius involverad i kvinnorättsfrågor och tack vare sina goda ekonomiska förutsättningar kunde hon hjälpa andra kvinnor att hitta sin plats i världen, kvinnor  såsom exempelvis författaren Selma Lagerlöf.

ETT EKONOMISKT LIV

Att gå ett ekonomiskt liv 60 min (digitalt eller fysiskt)

Föreläsningen handlar om hur våra olika vägval i livet leder till ekonomisk ojämställdhet, och hur vi ska tänka när vi står inför valen. Föreläsningen är baserad på utställningen Kvinnohuset där deltagare själva kunde gå ett ekonomiskt liv. Utställningen går att köpa till föreläsningen vid förfrågan.

KÖNSROLLER

Könsroller – Befria er arbetsplats (heldag digitalt eller fysiskt)

Vill du höja er omsättning och stärka ert rykte? Börja med att bryta ner könsrollerna på arbetsplatsen!

Tillsammans med författaren Louise Arvidsson har vi tagit fram heldagsutbildningen: Könsroller – Befria er arbetsplats. I utbildningen använder vi en dynamisk mix av föreläsningar, interaktiva övningar och gruppdialoger för att engagera och inspirera. Efter utbildningen får ni en analys av dagen och förslag på åtgärder.

Vi erbjuder även kortare upplägg:

Könsrollernas historia – och hur de ser ut idag (60 min)
Delta i en inspirerande föreläsning av Fredrika Bremer-Förbundet och Louise Arvidsson, där vi utforskar könsrollers historiska utveckling och granskar deras plats i dagens samhälle. En unik chans att bredda din förståelse för könsdynamikens evolution från dåtid till nutid.

Könsroller på arbetsplatsen – så här påverkar de ert jobb (120 min)
Upptäck hur könsroller formar arbetsplatserna och utrusta dig med strategier för förändring genom en engagerande föreläsning och workshop ledd av Fredrika Bremer-Förbundet och Louise Arvidsson. Förvandla din insikt till handling och bli en drivkraft för jämställdhet i din arbetsmiljö.

Skräddarsydd föreläsning om könsroller (150 min)
Dyk djupare in i världen av könsroller och könsuppdelad statistik med en föreläsning och workshop från Fredrika Bremer-Förbundet och Louise Arvidsson, och lär dig tolka och tillämpa denna kunskap för att driva på förändring. Få värdefulla insikter och praktiska verktyg för ditt arbete för jämställdhet.

NÄSTA GENERATIONS RELATIONER

Nästa generations relationer – öka ungas ekonomiska jämställdhet (60 eller 90 min)

Saknar din skola eller organisation ett extra fokus på ekonomi och jämställdhet? Vill ni öka ungas kunskap i ämnet?

I vårt projekt Nästa generations relationer erbjuder vi kostnadsfria workshops till skolor, organisationer eller andra föreningar med målgruppen 16-21 åringar. Workshopen går att boka i maj, september och oktober 2024.

Här kan du läsa mer om projektet.

Livslång ekonomi

En avgörande orsak till kvinnors högre sjukskrivningstal är deras familjeansvar. * Därför kan en satsning på era anställdas jämställda vardag även vara en lönsam investering för er som organisation!

Livslång ekonomi 60 min

En presentation av utbildningsmaterialet Livslång ekonomi och hur man själv kan börja använda materialet i sitt egna liv. Med hjälp av Livslång ekonomi får er personal information om hur de kan skapa en mer jämställd ekonomi i sina privatliv när det kommer till relationer, föräldraskap och arbetslivet.

Livslång ekonomi 1,5h – 2h

En workshop i Livslång ekonomi där vi tillsammans ser en utbildningsfilm i privatekonomi och utifrån övningar och diskussionsfrågor använder utbildningsmaterialet. Efter workshoppen kommer er personal veta hur de själva kan arrangera workshops om jämställda relationer, föräldraskap och arbetsliv.

*https://www.ifau.se/Press/Forskningssammanfattningar/kvinnor-och-man-pa-arbetsmarknaden/

Stand Up Against Street Harassment

Under 2023 har Fredrika Bremer-förbundet utbildat 450 personer i civilkurage mot sexuella trakasserier. Utbildningen passar för gymnasieklasser, arbetsgrupper och föreningar. Läs mer om utbildningen här.

Det säger våra kunder

”Lisa är kunnig, inspirerande och personlig vilket gör hennes föreläsning intressant, lärorik och lockar till eget engagemang idag.

Ledarinstitutet