Anlita oss!

Vi är Sveriges äldsta förbund för jämställdhet och har sedan 1884 arrangerat utbildningsmöjligheter för ett mer jämställt samhälle. Vi arrangerar föreläsningar under hela året och kan även bokas inför evenemang, kompetensutveckling och interna temadagar. Vi erbjuder föreläsningar i Jämställdhetshistoria, Livslång ekonomi och skräddarsydda föreläsningar.

Föreläsningspaket

Jämställdhetshistoria

Jämställdhetshistoria 50-60 min (digitalt eller fysiskt)

Under föreläsningen tar vi med er på en tidsresa genom de jämställdhetsreformer som genomförts under de senaste 120 åren och drar paralleller till dagsaktuell jämställdhetsstatistik kring tex arbetsliv, föräldraskap och ekonomi.

Jämställdhetshistoria 1,5 – 2 h

Vi varvar föreläsningen med gruppövningar och diskussioner. Ni kan välja om ni vill att vi fokusera på en särskild reform som ni önskar att fördjupa er i. Det kan röra arbetsliv/arbetsmarknad, föräldraskap, relationer eller demokrati.

Livslång ekonomi

En avgörande orsak till kvinnors högre sjukskrivningstal är deras familjeansvar. * Därför kan en satsning på era anställdas jämställda vardag även vara en lönsam investering för er som organisation!

Livslång ekonomi 60 min

En presentation av utbildningsmaterialet Livslång ekonomi och hur man själv kan börja använda materialet i sitt egna liv. Med hjälp av Livslång ekonomi får er personal information om hur de kan skapa en mer jämställd ekonomi i sina privatliv när det kommer till relationer, föräldraskap och arbetslivet.

Livslång ekonomi 1,5h – 2h

En workshop i Livslång ekonomi där vi tillsammans ser en utbildningsfilm i privatekonomi och utifrån övningar och diskussionsfrågor använder utbildningsmaterialet. Efter workshoppen kommer er personal veta hur de själva kan arrangera workshops om jämställda relationer, föräldraskap och arbetsliv.

*https://www.ifau.se/Press/Forskningssammanfattningar/kvinnor-och-man-pa-arbetsmarknaden/

Stand Up Against Street Harassment

Under 2022 kommer Fredrika Bremer-förbundet utbilda 300 personer i civilkurage mot sexuella trakasserier. Utbildningen passar för gymnasieklasser, arbetsgrupper och föreningar. Läs mer om utbildningen här.

Det säger våra kunder

”Lisa är kunnig, inspirerande och personlig vilket gör hennes föreläsning intressant, lärorik och lockar till eget engagemang idag.

Ledarinstitutet