Årsmöte 2023

Varmt välkommen till Fredrika Bremer-förbundets digitala årsmöte söndagen den 2 april. Mötet kommer äga rum i Stockholm och det kommer både vara möjligt att delta fysiskt och digitalt.

Program

Varmt välkomna till årsmöte söndagen den 2 april. Vi kommer redan den 1 april samlas till Fredrikamingel mellan klockan 16 och 18. Plats meddelas senare.

På söndagen ses vi klockan 9.00 till årsmötesförhandlingar på ABF-huset i Stockholm och planerar att perl vara klara ca 16.00 Lunch och fika kommer att serveras.

För att kunna delta i omröstningen behöver du ha en smart telefon, läsplatta eller dator med dig.

För dig som inte har möjlighet att delta på plats går det även att delta digitalt i mötet. Detta kommer som tidigare år att ske via de digitala mötesverktygen zoom och suffra. Mer info kommer skickas ut till dig som anmäler dig.

Anmälan

Anmälan till årsmötet sker via vårt medlemssystem senast den 8 mars. Du kommer att få en automatisk bekräftelse på din anmälan. Får du inte detta så kontakta kansliet på kansli@fredrikabremer.se så dubbelkollar vi att din anmälan är på plats.

För dig som vill delta på plats anmäler du dig här:

För dig som vill delta digitalt anmäler du dig här:

För dig som under helgen avser delta i Fredrika Akademi går det alldeles utmärkt att kombinera med att delta i Årsmötet.

Möjlighet till fullmaktsröstning

Fredrika Bremer-förbundets hoppas att så många som möjligt vill delta i årsmötet, aningen fysiskt eller digitalt. Om du inte har möjlighet till något av detta så finns enligt förbundets nuvarande stadgar möjlighet rösta via fullmakt. Fullmakten som ska skickas in till förbundet på e-postadress kansli@fredrikabremer.se alternativt Fredrika Bremer-förbundet, Karlbergsvägen 86 A, 113 35 Stockholm, senast den 8 mars ska innehålla namn, medlemsnummer och underskrift på den som lämnar fullmakten och namn och medlemsnummer på den som fullmakten lämnats till.

Val till styrelsen

Vi söker nu nya ledamöter till Fredrika Bremer-förbundets styrelse. Du hittar mer information om uppdraget i Brevet från valberedningen.

Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda via e:postadress valberedningen@fredrikabremer.se senast den den 8 februari 2023.

Motioner

Motioner kan ställas av enskilda medlemmar och medlemssammanslutningar och ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 8 februari. Dessa skickas till kansli@fredrikabremer.se Styrelsen har fastslagit följande process för utnämnandet för de Årets Fredrika och BRA-priset för 2023.

BRA-priset

BRA-priset är ett jämställdhetspris som har delats ut årligen sedan 1982 av Fredrika Bremer-förbundet.  Avsikten är att premiera och hylla personer eller projekt som på ett innovativt sätt stärkt utvecklingen av jämställdhet i synnerhet och flyttat fram positionerna för mänskliga rättigheter i allmänhet i Fredrika Bremer-förbundets anda.

Enskilda medlemmar och medlemssammanslutningar kan inkomma med nomineringar till förbundets kansli senast den 8 februari 2023 (nomineringar inkomna efter detta datum kommer inte att behandlas) . En nominering ska innehålla namn på den nominerade och en skriftlig motivering på max 1000 tecken inklusive blanksteg och skickas in till kansli@fredirkabremer.se senast den 8 februari . Beslut om vem som får priset beslutas på årsmötet den 2 april.  

Årets Fredrika

Varje år utses en medlem till Årets Fredrika som en hyllning och ett uppmärksammande av särskilt förtjänstfulla insatser inom förbundet under lång tid i allmänhet och under året som gått i synnerhet.

En nominering ska innehålla namn på den nominerade och den/dem som nominerar och en skriftlig motivering på max 1000 tecken inklusive blanksteg och skickas till in till kansli@fredirkabremer.se senast den 8 februari. Vilka som får utmärkelsen för respektive år beslutas sedan i förbundets styrelse och offentliggörs på årsmötet den 2 april . 

Det går alltså INTE att inkomma med nomineringar efter angivet datum och nomineringar utan motivering kommer inte att behandlas av styrelse eller årsmöte. 

Varmt välkomna!

Förbundsstyrelsen