Extrastämma 2022

Välkommen på extrastämma i Fredrika Bremer-förbundet den 13 november 2022 i Stockholm

År 2020 beslutade Fredrika Bremer-förbundets årsmöte att se över sina förbundsstadgar och nu är det äntligen dags att presentera, och förhoppningsvis besluta, om förslaget en första gång!  

Som tidigare aviserats så kommer extrastämman att äga rum den 13 november 2022 och det kommer vara möjligt att delta både fysiskt och digitalt. Stämman kommer äga rum på ABF-huset, mitt i centrala Stockholm. Programmet håller på mellan klockan 9.00 och 15.00. Som digital deltagare har du möjlighet att delta i mötesförhandlingarna samt i det samtal som hålls med årets BRA-pristagare Bianca Kronlöf efter mötets slut. 

Sista anmälningsdag till årsmötet kommer vara den 27 oktober och handlingar till mötet kommer att skickas ut senast den 1 november 2022.

Preliminärt program Söndagen den 13 november

8.30- 9.00       Mingelfika  

9-10.30           Fredrika Bremer-förbundets strategi 2023  

10.30-13.30    Årsmötesförhandlingar (möjlighet att delta digitalt)  

13.30-14.00    Lätt lunch  

14.00               Samtal och BRA-prisutdelning (möjlighet att delta digitalt)

15.00               Kaffe