Haningekretsen

I Haninge finns Årsta slott, där Fredrika Bremer växte upp och skrev flera av sina böcker. År 1985 bildades Årstasällskapet som ska sprida kännedom om Fredrika Bremers liv och verk. Här har också funnits en Haningekrets inom Fredrika Bremer-förbundet som vi nu vill väcka liv i.

I Haninges samhällsdebatt behövs en tydlig röst för jämställdhetsfrågorna som knyter samman dagens utmaningar med nya lösningar. Vi vill stå för ett sansat, evidensbaserat och resonerande samtal.

Arbetslösheten är högre i kommunen än i övriga Stockholms län, extra svår är situationen för kvinnor och än svårare den för utrikes födda kvinnor. Möjligheten till egen försörjning är utan tvekan den viktigaste förutsättningen för ett jämställt samhälle. Vi vill bidra till samverkan för att möta de utmaningar som Haninge står inför.

Även inom fritid och idrottsverksamhet så finns ojämställdheten. Centrum för idrottsforskning visar att mycket arbete återstår innan kvinnors och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Den visar också att idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt. Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga – det är också en väg till framgångsrik idrottsutveckling, säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och utredare på CIF.

Vi vill skapa ett lösningsfokuserat samtal om dessa och andra jämställdhetsutmaningar mellan feminister – både kvinnor, män och ickebinära, företagare, politiker och andra starka röster i kommunen. Vi vill göra detta genom att vara en röst i samhällsdebatten, bjuda in till samtal och dialog och genom kunskapsstärkande insatser i syfte att påverka Haninges samhällsliv.

Kontakt Haningekretsen

Ordförande: Anna Bergkvist, haninge@fredrikabremer.se