Landskrona

Landskronafredrikorna har en lång och kulturellt rik verksamhet bakåt i tiden och är fortfarande en aktiv krets, som erbjuder möjlighet till kunskapsinhämtande kring ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, i Fredrika Bremer-förbundets anda. Flera gånger per år bjuder vi in aktuella och intressanta föredragshållare och håller öppna föreläsningar om framförallt jämställdhet.

Vi gör även studiebesök, går på teater och bio och inte minst arrangerar manifestationer t.ex. vid Internationella Kvinnodagen och Lön hela Dagen. Vi tycker det är viktigt att vi har trevligt när vi är tillsammans. Alla är VÄLKOMNA! att besöka oss vid något föredrag eller annat möte i Landskrona för att framföra något eller bara sitta och lyssna.

Just nu befinner vi oss i en spännande omvandlingsprocess. De i förbundet centralt är mycket aktiva och numera är inte rörelsen bestående av en enda generation, vilket ökar bredd och kompetens. Vi tror att om vi som grupp i kretsen fungerar socialt kommer vår verksamhet att blomstra. Det är meningen att deltagarna skall kunna använda sin egen speciella förmåga och att vi fungerar som medmänniskor. Det är en poäng med olikhet och det är en poäng att också ha roligt när man arbetar allvarligt.

Texten kommer att uppdateras inom kort!

Kontakt Landskronakretsen

E-post: landskrona@fredrikabremer.se

Vice ordförande: Britt Nilsson vice ordförande och sekreterare

Nummer och e-post:  070 6062429, britt.l.nilsson@telia.com

Fredrika Bremer-förbundets Landskronakrets | Facebook