Välkommen till Stockholm-Uppsala-kretsen

Stockholm-Uppsalakretsen är Fredrika Bremer-förbundets största lokala krets med över 200 medlemmar.

Vi bjuder regelbundet in till föreläsningar, debatter och samtal såväl fysiskt som digitalt. Vi har även gjort den del inspelade föreläsningar som presenteras på förbundets YouTube-kanal där du bland annat hittar föreläsningar av Karin Milles och Åsa Lundquist Coey.

All information om kommande träffar annonseras på denna sida, på Facebook och via mail till kretsens medlemmar. Vi ser gärna att fler medlemmar aktiverar sig och deltar i kretsens arbete. Kontakta oss gärna om du har tankar och idéer!

Stockholm/Uppsala-kretsen

E-post: stockholm-uppsala@fredrikabremer.se
Ordförande: Lena Brännfors

Fredrika Bremer-förbundets Stockholm/Uppsalakrets | Facebook