Fredrika Bremer-förbundet lanserar ny handbok!

13 december lanserade Fredrika Bremer-förbundet Jämställt och jämlikt föreningsliv, en ny handbok om hur föreningar kan nå, engagera och behålla utrikes födda kvinnor och män. 

Civilsamhällets styrka har alltid varit att lyfta och engagera olika grupper för att skapa engagemang och delaktighet. Det har bidragit till en rik palett av många perspektiv och erfarenheter som fått gehör i politiska beslut. Historiskt har mångfalden i civilsamhället varit hög, men trots allt har det funnits en del trösklar, särskilt för utrikes födda kvinnor och män.  Nu har Fredrika Bremer-förbundet samlat lärdomar från Livslång ekonomi i en handbok, för att minska klyftorna i samhället och för att inte missa viktig erfarenhet och kunskap.

Handboken är en del av Livslång ekonomi, ett kostnadsfritt utbildningsmaterial som nu även finns på lätt svenska. Läs mer om hela materialet här!


14 december 2023