Fredrika Bremer-förbundet på Lön hela dagen

I 10 år har kvinnoorganisationer, politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer tillsammans satt press på regeringen och arbetsgivare. Den 3 maj 2022 samlades vi på nytt för att belysa löneskillnaderna mellan män och kvinnor för att kräva #Lönheladagen. På manifestationen höll Lisa Minnhagen, generalsekreterare på Fredrika Bremer-förbundet ett brandtal.

Talet

En minut. En ynka minut bättre än förra året. Det verkar krävas tålamod för såna som oss. Såna som Fredrika Bremer-förbundet som varje dag arbetar för jämställda hem, arbetsliv och samhällen. Det verkar krävas  tålamod.  

Kvinnor har precis som män alltid arbetat. Det är inget nytt. Vi har alltid arbetat och det har varit förutsättningen för att vi som individer, familjer och samhällen kunnat nå den samhällsutveckling vi har gjort.  Skillnaden är att vi inte alltid fått betalt för det,skillnaden är att vi fortfarande inte får lika mycket betalt för det, som om vi varit män. En skillnad som i sin tur ger oss sämre förutsättningar, att ta makten över våra egna liv.

Vi på Fredrika Bremer-förbundet, har sedan vi bildades 1884 haft som en av våra allra viktigaste frågor, att skapa möjlighet för kvinnors försörjning och makt över sina egna liv. Detta har vi gjort på mängder av olika sätt i allt ifrån att i vår tidiga historia bedriva yrkesutbildning och arbetsförmedling till att som nu, driva på för folkbildning  kring privatekonomi och familjejuridik .

Men framförallt har vi, tillsammans med flera av de organisationer vi står med här idag, bekämpat den strukturella ojämställdheten och varit en blåslampa på beslutsfattarna för att ta de steg som är nödvändiga att nå förändring på riktigt, . Och det har gett resultat.  För att nämna några

1939 blir det olaglig att avskeda en kvinna på grund av graviditet, förlovning eller giftemål.

1960 avskaffas ”kvinnolönerna”- de som gjorde det fullt lagligt att kvinnor fick nöja sig med lägre lön än män för samma arbete.

1975  antas den ge första förskolelagen och kvinnor med små barn ges möjlighet att kombinera yrkesarbete och familjeliv på ett helt annat sätt än tidigare.

1980 får vi en lag om könsdiskriminering i arbetslivet

1989 blir alla yrken i Sverige öppna för kvinnor.

1995 inför den första pappamånaden. 

Men 2022 är det fortfarande så att kvinnor slutar få lön för sitt arbete

16.13 och skillnaden i livsinkomster mellan kvinnor och män har stått stilla sedan 1995.

För det har gått framåt men det går inte fort. Löneskillnaderna är strukturella och din livslånga ekonomi kommer fortsatt påverkas av huruvida du är man eller kvinna.

En minut. En ynka minut bättre än förra året. Vi behöver jämställdhet och vi behöver det nu.

För som den amerikanska feministen och ekonomen Charlotte Perkins Gilman redan sa i början av det förra seklet.

”Det fanns en tid då tålamodet upphörde vara en dygd. Det var länge sedan”


5 maj 2022