Fredrika Bremer-förbundet samlar in 38 374 kr till Kvinna till Kvinna !

Kriget mellan Ryssland och Ukraina sätter miljoner människors liv i fara, och kvinnor och flickors säkerhet är särskilt hotad. Därför har Fredrika Bremer-förbundet under våren organiserat en insamling som nu blir en gåva på nära 40 000 kronor till till Kvinna till Kvinnas katastroffond.

När kriget startade fick förbundets styrelse och kansli frågor från medlemmar om hur man genom Fredrika Bremer-förbundet kunde engagera sig för att stötta dem som på olika sätt drabbats av kriget. Redan tidigt i processen föll valet på att höra av sig till Kvinna till Kvinna.

”Att samarbeta har alltid varit avgörande för kvinnorörelsen. När kriget bröt ut i Ukraina var det tydligt för oss att vi, för att stötta på bästa sätt, behövde samarbeta med en organisation som till skillnad från oss har etablerade kontakter på plats i Ukraina. Kvinna till Kvinna är en organisation som ideologiskt står Fredrika Bremer-förbundet nära och som delar vårt engagemang och kamp för flickor och kvinnors rättigheter i världen. Vi är väldigt tacksamma för att ha fått chansen att stötta deras viktiga arbete”, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Kvinna till Kvinnas katastroffond används just nu för att att stödja lokala kvinnoorganisationer och kvinnorättsförsvarare i Ukraina, som arbetar med att skydda och stärka kvinnors och flickors säkerhet och rättigheter.

”Vi på Kvinna till Kvinna vill rikta ett stort varmt tack till alla som stöttat Fredrika Bremer-förbundets insamling till förmån för Kvinna till Kvinnas katastroffond. Ett så fint initiativ! Vi gör just nu allt vi kan för att stötta kvinnor och kvinnorättsorganisationer på plats i och utanför Ukraina. Tillsammans kan vi göra skillnad”, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna.

Redan Fredrika Bremer (1801-1865) lyfte samarbetet kvinnor emellan som avgörande för att som hon skrev redan 1854, “motverka krigets onda följer” och vi är glada att vi genom detta samarbete har möjlighet att bidra men också kan hedra hennes minne.

Om Fredrika Bremer-förbundet:
Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 och är en rikstäckande medlemsorganisation som arbetar för jämställdhet. Förbundet är partipolitiskt oberoende och religiöst obundet och sedan starten öppet för både kvinnor och män.

Om Kvinna till Kvinna:
Kvinna till Kvinna är en organisation som har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. I dag är organisationen en av världens främsta kvinnorättsorganisationer med 150 partnerorganisationer i 20 länder runt om i världen.

Kontaktperson:
Camilla Wagner
Ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: +46 (0) 700 90 11 57
camilla.wagner@fredrikabremer.se


16 maj 2022