Fredrika Bremer-förbundet växer!

Det är med glädje vi välkomnar Haninge och Kristinehamn som nya kretsar i förbundet!

Med den återuppstartade Haningekretsen återförenas Fredrika Bremer-förbundet med sina rötter. Haningekretsen ämnar, med hjälp av lokala krafter, engagera sig för att motverka jämställdhetsutmaningar i Haninge samt bjuda in till diverse aktiviteter, diskussioner och samtal. Läs mer om kretsen här.

Fredrika Bremer-förbundets Kristinehamnkrets kommer i sin tur fokusera på jämställda styrelser, att stoppa mäns våld mot kvinnor samt jämställd ekonomi. Kretsens vision är att ordna bland annat föreläsningar, medlemsträffar och besök hos andra kretsar. Du kan läsa mer om kretsen här.

Vi ser fram emot att följa och stötta de nya kretsarna i deras arbete!


30 mars 2023