EU-val med mycket på spel

EU-valet 2024 har kallats ett ödesval – för första gången på länge är demokratin i unionen på tillbakagång. För Centerpartiets Abir Al-Sahlani handlar valet till stor del om rättigheter och frihet – inte minst för kvinnor och minoriteter.

TEXT SOFIA HÅLLSTEN

– Ett större EU. Ett EU som talar med en enad röst i världen, som är en god stormakt. Ett EU som står upp för varenda människa. Ett EU som är konkurrenskraftigt i världen. Ett EU som är pionjär gällande den gröna omställningen. Ett EU där varenda kvinna bestämmer över sin egen kropp. Och ett EU där rasismen är bortslängd i soptunnan. 

Så lät det när Hertha bad Centerpartiets Abir Al-Sahlani beskriva ett bästa scenario för EU om tio år. Och ett värsta scenario? 

– Det är ju Sverigedemokraternas våta dröm – ett EU med taggtråd runt omkring. 

Abir Al-Sahlani varit ledamot i Europaparlamentet sedan 2019 i gruppen Renew Europe. Hon ser hur grundläggande värden står på spel i kommande parlamentsval. De tre ord som hon ofta återkommer till under vårt samtal är fred, frihet och öppenhet.

– Frihet som kvinna att äga sin egen kropp, som minoritet, som funktionsnedsatt. Alla dessa grupper är under attack och högervindar kommer att blåsa starkare. Därför måste vi ha politiker som synar den rasistiska politik som förs. EU måste också fortsätta arbeta för fred i Ukraina och landets framtida medlemskap i unionen för att trygga säkerheten i Europa. Det behövs politiker som fortsätter stå upp för människors frihet. 

Demokratiska värden är under attack i dagens Europa. Den liberala demokratin som skyddar minoriteters rättigheter attackeras både inifrån och utifrån, menar Abir Al-Sahlani. Internt kan det handla om konservativa regeringar med exempelvis katolska grunder och externt pekar hon främst på Putin och hur “den liberala demokratin inte passar Putins världsbild.” Tillbakagången av demokratiska värden beskriver hon komma från högerpopulistiska partier. 

– De skapar en diskurs där de lägger fram väldigt förenklade svar. Det är alltid någon annans fel. 

Och oftast hamnar skulden på en väldigt liten grupp med begränsade resurser att försvara sig, säger hon och pekar på några exempel på hemmaplan: visitationszoner, det minskade stödet till folkbildningen och lagen om lönegolv på arbetskraftsinvandring. Att kläder ska avgöra en människas misstänkliggörande, och att detta ska beslutas av en enskild polis.

– Snacka om att underminera rättsstaten. Och utan rättsstaten kan vi inte ha frihet. Även folkbildningen är en jätteviktig motor för att höja kunskapen hos grupper som inte haft det lätt att tillgodose sig det på samma sätt som majoritetsbefolkningen, säger hon och förklarar också problematiken med ett lönegolv på arbetskraftsinvandringen enligt henne: det minskar företagares frihet att styra över vilka kompetenser som efterfrågas, vilket försvårar möjligheten att expandera och bidra till välfärden. 

Vilka jämställdhetspolitiska frågor är de viktigaste på EU-nivå, tycker du?

– Aborträtten! Det är en kamp kvinnorörelsen har fört länge, men nu ser vi både länder som går tillbaka och länder där det aldrig förändrades. 

Abir Al-Sahlani beskriver gynekologers situation i Malta, där abort är förbjudet enligt lag. Där jobbar de i det dolda eftersom de är livrädda att bli arresterade för att de hjälper kvinnor att utföra aborter.

Vad kan man göra på EU-nivå för att skydda aborträtten?

– Vi har inga medel kvar. Det enda vi kan göra nu är att skydda och skriva in aborträtten i EU:s grundstadgar om mänskliga rättigheter. Det är en förhållandevis enkel förändring eftersom det bara handlar om en revidering, det behövs ingen folkomröstning.

Hur vänder vi den negativa utvecklingen?

– Genom att rösta på partier som håller sina värderingar. Valet i EU 2024 och riksdagsvalet 2026 kommer att vara avgörande för vår utveckling. EU-valet kommer att färga av sig på Sverige.

Att årets EU-val är av vikt är tydligt när Abir Al-Sahlani pratar. Och hon uppmanar väljarna att fundera ordentligt på vilket typ av Europa de vill se. 

– Vill jag ha ett slutet Europa som misstänkliggör människor och där vi inte kan lita på varandra? Eller vill jag ha en kandidat som kommer ta fighten för frihet? Vill jag ha en kandidat som åker ner till Bryssel för att hjälpa Ukraina att vinna kriget?

Hur kan man utbilda sig inför valet?

– Prata med oss som kandiderar. Vi finns tillgängliga. För mig är till exempel Instagram en viktig plattform, jag svarar själv på alla kommentarer och DM:s.

Om EU-valet
  • Sverige går till val 9:e juni 2024.
  • 7 politiska grupper utgör Europaparlamentet. Ledamöterna grupperas enligt politisk tillhörighet, inte per land.
  • 705 ledamöter ska väljas till en femårsperiod. Antalet platser i Europaparlamentet fördelas efter varje lands befolkningsstorlek.
  • En tredjedel av ledamöterna är kvinnor.
  • Valdeltagandet vid det senaste valet låg på knappt 51% i EU totalt och 55,27% i Sverige.
  • EU-parlamentet lagstiftar på många områden och politiken som förs där får stora konsekvenser i Sverige. 2018 grundades över 40 procent av de nystiftade svenska lagarna på EU-beslut, enligt en granskning gjord av Dagens Nyheter.