Kvinna i Gaza – ”Lidandet är enormt”

I över 20 år har Kvinna till kvinna haft samarbeten med organisationer i Palestina för att bekämpa det patriarkala våldet och det våld som drabbar samhället på grund av den israeliska ockupationen. Just nu riktar man extra stöd från sin katastroffond mot Gaza. Petra Tötterman Andorff är generalsekreterare för organisationen, som arbetar på platser runt om i världen där kvinnors rättigheter hotas på grund av kris, krig och konflikt.

TEXT LISA STEVIK

FOTO LIZA SIMONSSON

Hur har Kvinna till kvinnas arbete sett ut i Palestina, innan 7 oktober?
– Vi har arbetat i Palestina i över 20 år, och stöder partners både i Gaza och på Västbanken. På Gaza arbetar vi exempelvis med en kvinnorättsorganisation för ökad jämställdhet genom att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt, men även med psykosocialt stöd till utsatta grupper. Här finns även en organisation som jobbar med att kvinnor ska få ökad information om sina rättigheter och tillgång till rättssystemet för legal hjälp. På Västbanken och i Östra Jerusalem stödjer vi ett antal organisationer, bland annat en som jobbar med att hjälpa unga palestinska kvinnor med digitala rättigheter, för att motverka hat och hot på nätet, och ett spännande nätverk för kvinnliga entreprenörer som arbetar professionellt med vatten, hygien och sanitet – bland annat en kvinna som utvecklat en innovativ teknologi för att odla på hustaken i Palestina med hjälp av regnvatten. Vatten är en stor fråga i dessa områden. 

Hur ser arbetet ut idag? Och vad får ni för vittnesmål från era partnerorganisationer på plats?
– Kommunikationen med våra partners på Gaza är väldigt sporadisk. Vi försöker nå dem, och det är främst våra kollegor på Västbanken som har kunnat få kontakt, men det är jättesvårt. Vi vet att flera kvinnor som arbetar för våra partnerorganisationer har omkommit i bombningar. Det de vittnar om är en fruktansvärd situation, lidandet är enormt. Och detta fick vi till oss för flera veckor sedan, det är svårt att föreställa sig hur det är nu. Det finns just nu inget utrymme för att tänka långsiktigt, utan det handlar för våra partners om att överleva, att rädda sina och sina familjers liv. Vi är inte en humanitär organisation och har just nu ingen möjlighet att få in någon hjälp, men står redo att agera så fort en möjlighet ges. Det är viktigt att betona, och det belyses mer och mer, att även våra partners på Västbanken vittnar om ökat våld och trakasserier från bosättare och militär. Antalet personer som fängslats har ökat dramatiskt sedan 7 oktober, det är militärer inne i flyktingläger, otroliga spänningar och framkomligheten är näst intill noll på grund av avspärrningar. Människor på Västbanken är väldigt påverkade av detta också, det finns en stor oro och rädsla. När vi pratar med dem så säger de att det inte är bra, men det är okej. Men deras okej är egentligen inte okej, de lever dag för dag och hopplösheten sprider sig. Det var inte lätt att leva som palestinier i varken Gaza eller Västbanken före 7 oktober och det har bara blivit värre.

På vilket sätt drabbar den nuvarande situationen i Gaza dess kvinnliga invånare?
– Bomber är bomber och de drabbar urskillningslöst. Men som alla länder oavsett om det är krig, konflikt, kris eller fred så har kvinnor och män olika roller i samhället beroende på nivå av patriarkala strukturer och hur man organiserar sig. I krig blir kvinnor ofta ansvariga för familjens barn och äldre, det tillhör ofta deras roll och den uppgiften blir otroligt mycket svårare under en konflikt. Man ska skaffa mat till många fler än sig själv och i en situation där man ska fly eller evakuera har man ansvar för många, kvinnor blir därför också i större utsträckning kvar. I många länder har kvinnor ofta inte tillgång till bil utan blir beroende av andra för att kunna ta sig till en säkrare plats. Vi vet att kvinnor och barn blir väldigt utsatta, exempelvis gravida kvinnor som saknar tillgång till mat, vatten, hygien och hälso- och mödravård. Kvinnor är generellt inte de starkaste ekonomiska aktörerna i ett samhälle, och om man inte har en inkomst blir man extra utsatt. Vi vet också att våld mot kvinnor ökar under en konflikt, inte bara det externa våldet utan även i hemmet ökar när samhället är i en pressad situation. Det såg vi i Sverige under covidpandemin och det kom nyligen siffror från Ukraina som visar att våld i hem och i relationer ökat med mer än 54 procent där, mellan 2021 och 2023.

”Militära lösningar kommer inte att skapa fred.”

Vad kan man göra här hemifrån för att hjälpa?
– I en sådan här absolut krissituation är det bästa man kan göra att bidra ekonomiskt till de organisationer som kan göra skillnad, de stora humanitära organisationerna. Sedan är det viktigt att det finns lokala aktörer som kan engagera sig när kriget är slut, och att vi fortsätter att stötta dem och att omvärlden inte får överge. Det finns generellt en stark känsla av att känna sig övergiven, så det kommer vara viktigt att fortsätta. Vi har aktiverat vår krisfond för att se hur vi kan stötta våra partners när de mest intensiva striderna väl är över.

Sedan är det viktigt, som i alla konflikter, att man är källkritisk och funderar på vilken information man tar in, det är extra viktigt nu när tonläget i den svenska debatten är så hög. Det finns många aktörer som arbetat länge i kontexterna och det finns information att tillgå. Jag tänker också att för att man har förståelse, medlidande och känner smärtan på ena sidan så betyder det inte att man inte kan känna samma sak för individerna på den andra sidan. Det är viktigt att visa solidaritet med människor som lider oavsett vilken sida konflikten de är på. Det råder inget tvivel att den här konflikten måste få en politisk lösning och ockupationen av Palestina måste få ett slut. Militära lösningar kommer inte att skapa fred.

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till kvinna startade under Balkankriget på 90-talet. När rapporterna kom om bland annat sexuellt våld mot kvinnor så gick kvinnorörelsen och fredsrörelsen samman för att kunna hjälpa på plats.

”Fortfarande, 30 år senare, så hamnar kvinnors behov längst ner, ingen tänker på bindor och tamponger i ett krig. Att stötta kvinnoorganisationer långsiktigt är den bästa hjälp man kan ge kvinnor i krig och konflikter.” säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.