”Sophie Sagers kamp är fortfarande aktuell”

I ÅR ÄR DET etthundra år sedan svenska kvinnor vann rösträttskampen – rätten att rösta i demokratiska val. Men kvinnors kamp att bli hörda och tagna på allvar har pågått längre än så.
För över hundrafemtio år sedan kämpade en ung kvinna, Sophie Sager, för rätten att höja sin röst och vittna.
Sophie Sager kom till Stockholm för att bli sömmerska. Väl där blev hon utsatt för ett våld- täktsförsök och svårt misshandlad. Då tog hon det under denna tid mycket ovanliga beslutet att dra mannen inför rätta – och dessutom själv ställa sig i vittnesbåset.
Rättegången blev både utdragen och komplicerad. Sophie var talför och vacker och missdådaren gammal och ful vilket gav åtalet stor uppmärksamhet i pressen.

MEN DET SOM VAR riktigt anmärkningsvärt var att det var Sophie själv som förde sin talan. På denna tid skulle kvinnor inte bara tiga i församlingen, som det stod i Bibeln. Hon skulle också tiga om sitt lidande. Och eftersom Sophie själv varit den som slagit sig i slang med mannen hade hon sig själv att skylla. Allmänhetens dom var hård. Den tyckte att Sophie borde tigit om det skedda – och skämmas.
Inte nog med det. Den anklagade mannen bestämde sig också för att anmäla henne för förtal. Nu var det Sophie som fick kallelse att inställa sig i rätten, och hotades med böter.
När rättens kvarnar hade malt klart var Sophie Sager fullständigt skandaliserad.
Men inget av detta knäckte henne, tvärtom. Svårigheterna verkar i stället ha tänt en eld i henne. En eld som kom att brinna livet ut.
Efter målet använde hon sin berömmelse för

”Inte nog med det. Den anklagade mannen bestämde sig också för att anmäla henne för förtal.”

FOTO SARA MAC KEY

att ta till orda mot patriarkala orättvisor. Hon skrev böcker och feministiska pamfletter, hon höll salong och hon föreläste.
För det mesta möttes hon av spott och spe. Att hon dessutom var både yvig och stridbar gjorde inte saken bättre. Efter några år tröttnade hon på motståndet och emigrerade till Amerika. Där gifte hon sig och bildade familj.

JAG HAR SKRIVIT en biografi om Sophie. Jag drevs av nyfikenhet på denna okuvliga kvinna. Hon är misshandelsoffret som blev kvinnosaks- kvinna, sömmerskan som blev författare, kvinnan på barrikaden som blev husmodern i Brooklyn. Ett spännande livsöde som det var fantastiskt roligt att försöka pussla ihop och berätta om. Det fanns många frågor att försöka besvara. Med hjälp av arkiv och tidningsklipp har jag försökt skildra hennes öde och den tid hon levde i.
Men något som också drev mig under arbetet var insikten om att den strid hon förde mot patriarkatet ingalunda är vunnen.
En vän som läst boken kommenterade att det är ”slående hur omfattande och effektivt upp-maningarna om kvinnors tystnad har varit”. Hon har tyvärr rätt. För även om vi vunnit rösträtten, så kämpar kvinnor i Sverige och världen över fortfarande för rätten att bryta tigandet kring sexuella övergrepp. Att få berätta om övergreppen utan att riskera förtalsåtal eller offentligt skammande.
Därför är tyvärr Sophie Sager och hennes kamp fortfarande aktuell. Låt oss fira rösträtten – och fortsätta kämpa för den.

Karin Milles är ledamot i Stockholm/Uppsala-
kretsens styrelse och författare, språkforskare och lärare vid Södertörns högskola.