Herthas annonser stöttar Ukraina!

Som en del av Fredrika Bremer-förbundets insamling till förmån för Kvinna till Kvinnas katastroffond donerar Fredrika Bremer-förbundet hälften av annonsintäkterna för andra numret av Hertha 2022. Kvinna till Kvinnas katastroffond används just nu som stöd till kvinnorättsorganisationer i och runt omkring Ukraina.

Hertha, världens äldsta feministiska tidning, når idag ut till våra drygt 1000 medlemmar. Hertha drivs av ideella krafter och har inget vinstsyfte. Vårt mål är att fortsätta ge ut världens äldsta ännu utgivna feministiska tidskrift som följer upp aktiviteter, dagsaktuella frågor och händelser med ett tydligt fokus på jämställdhetsfrågor.

Om du vill stötta insamlingen med en annons, mejla kansli@fredrikabremer.se


4 april 2022