Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas du till Årsmöte i Fredrika Bremer-förbundets Stockholm-Uppsala krets den 26 april kl. 18. I år ses vi glädjande nog på plats, på United Spaces, Blekholmstorget 30.

Anmäl dig senast den 24 april per mail till stockholm-uppsala@fredrikabremer.se

Mötesavgift 50 kr, vi bjuder på ett glas vin/ alkoholfritt alternativ samt lättare förtäring.

Förutom sedvanliga punkter på Årsmötet kommer vi även att gästas av Lotta Amnebjer Nordqvist som berättar om sin resa till att bli nominerad till Fredrika Bremer-förbundets styrelse och hur hon landade i att själv driva arbete kring jämställdhet, mångfald och inkludering inom näringslivet. Lotta berättar också om vad som främst motiverar henne i arbetet med dessa frågor. Idag driver Lotta företaget Gigs for her tillsammans med sin kollega Madelene, där ambitionen är att hjälpa fler företag att bli moderna arbetsgivare och där inkluderingsfrågan är avgörande.

Varmt välkomna,

Ulla Lindvall, Ordförande.

Kommande träffar: Den 10/5 gästas vi av Vidar Vetterfalk från organisationen MÄN och den 1/6 av Sarah Jabar från Stiftelsen Allbright. Inbjudan till bägge arrangemang med alla detaljer kommer separat.