Möt Olga Persson

Mäns våld mot kvinnor – den ständigt pågående pandemin
– Mitt uppdrag här i livet är att kvinnor och flickor ska överleva. Kvinnor och flickor ska överleva, leva sina liv som de vill och njuta, åtminstone ibland. Uppdraget är så enkelt att förstå så nästan alla är med på tåget redan innan jag har hunnit förklara klart. Ändå är det så svårt att genomföra.”

Så sade Olga Persson, förbundsordförande för Unizon och styrelseledamot i Fredrika Bremer-förbundet, i sitt Sommar i P1 2021. Olga har ägnat större delen av sitt liv åt att jobba inom kvinnojoursrörelsen för ett jämställt samhälle fritt från våld. 2021 mottog hon Fredrika Bremer-förbundets hedervärda BRA-pris för sina insatser mot mäns våld mot kvinnor och pornografi. Den 12 oktober gästar hon oss och föreläser om mäns våld mot kvinnor – den ständigt pågående pandemin. Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn. För att läsa mer om Olga, Unizon, jourerna eller få stöd – besök gärna www.unizonjourer.se

Varmt välkommen!

Anmälan till: stockholm-uppsala@fredrikabremer.se senast 11/10. En zoom-länk kommer att skickas tillalla anmälda före föreläsningen.