Möt Vidar Vetterfalk från organisationen MÄN

Fredrika Bremer-förbundet har alltid välkomnat både kvinnor och män i arbetet för jämställdhet och som medlemmar i förbundet. Vi tror att vi alla behövs!

Därmed är det också glädjande för oss att kunna välkomna Vidar Vetterfalk från organisationen MÄN till vår krets. MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. De utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. MÄN vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. MÄNs vision är en jämställd värld utan våld.

Vidar Vetterfalk har varit engagerad sedan organisationens start 1993 och arbetar som internationell projektledare. Kom och lyssna och lär mer om MÄNs viktiga arbete!

Varmt välkomna till Blekholmstorget 30, även du som inte är medlem! Du kan också delta via länk.

Avgift om du deltar på plats: 50 kr inkl. fika.

Anmäl dig senast den 9 maj till stockholm-uppsala@fredrikabremer.se och ange om du deltar via länk eller på plats.

Vårt sista evenemang för terminen sker den 1 juni då vi får besök av Sarah Jabar från Allbright.