Surrogatmoderskap – en möjlighet till föräldraskap eller handel med barn och kvinnors kroppar?

En tidigare utredning har kommit fram till att surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige då riskerna för att kvinnor och barn ska fara illa är allt för stora. Ändå fortsätter allt fler svenskar att ingå kommersiella surrogatavtal i andra länder. Trots rapporter om ”barnfabriker” och kvinnors utsatthet i vad som utvecklats till en miljardindustri, höjs röster för en ändring av svensk lagstiftning. Hur kan handeln med kvinnors reproduktiva rättigheter stoppas? Clara Berglund, generalsekreterare för kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges Kvinnolobby, är sakkunnig i frågan och besöker oss för att berätta mer. Varmt välkomna!

Anmälan till: stockholm-uppsala@fredrikabremer.se senast den 20/2. En zoom-länk kommer att skickas till alla anmälda före föreläsningen.

Vårt program för våren finns på hemsidan under fliken KRETSAR.

Följ oss också gärna på Facebook: https://www.facebook.com/FredrikaBremerStockholmUppsala