Välkommen till årsmöte i Jönköping

Alla medlemmar i Jönköpingskretsen är varmt välkomna till årsmöte den 22 februari kl. 18.00 i Jönköping.

Alla medlemmar kan se mer information i kallelsen som gått ut via mejl. Under årsmötet behandlas viktiga frågor och det är ett utrymme där du som medlem kan påverka med dina åsikter.

Är du intresserad av att ingå i styrelsen? Styrelsemöten äger rum ca 8-9 gånger per år på kvällstid. Därutöver deltar alla som kan från styrelsen på de aktiviteter som anordnas för medlemmar. Meddela ditt intresse under årsmötet eller hör av dig till jonkoping@fredrikabremer.se innan.

Passa på att göra din röst hörd!

Om du har frågor kan du höra av dig till: jonkoping@fredrikabremer.se