Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen med Sofie Ceberg!

  • Datum:
  • Kategorier:

Den internationella kvinnodagen uppmärksammar och firar vi onsdagen den 8 marsSiriusrestaurangen med start kl. 18.30. Vår gäst och föredragshållare är Sofie Ceberg, universitetslektor vid Medicinsk Strålningsfysik samt forskare vid Lunds Universitets Cancercentrum. Titel på föredraget är: ”Om att verka som strålningsfysiker för bättre cancerbehandlingar samt även ett mer jämställt universitet”. Först äter vi sedan lyssnar vi på föredraget ca 19.00!

Kostnad för förtäringen är 150kr. Anmälan senast 3 mars.

Varmt välkomna!