Nu är ansökan öppen för Göteborgskretsens studiestipendium!

Nu kan du som är kvinna mellan 19 och 40 år med anknytning till Västra Götaland (dvs är född eller studerar/har för avsikt att studera i Västra Götaland) söka Göteborgskretsens studiestipendium. Stipendiet är tänkt att främja utbildningsinsatser på eftergymnasial nivå inom Teknik, Ledarskap eller Miljöinriktade utbildningar. Vi ser gärna att du som söker är medlem i Fredrika Bremer-förbundet. Fonden är sökbar mellan 15 juni – 31 juli. 

Läs mer om hur du kan söka medel.


15 juni 2023