Ny digital krets

Från och med 2023 behöver alla som blir medlemmar i Fredrika Bremer-förbundet välja vilken krets de ska tillhöra. Våra kretsar finns runt om i landet och anordnar föreläsningar, evenemang och andra lokala aktiviteter. Du väljer krets när du blir medlem i Fredrika Bremer-förbundet. Om du redan är medlem men inte valt krets så kan du göra det genom att mejla kansli@fredrikabremer.se och meddela vilken krets du önskar bli en del av. Läs mer om våra lokala kretsar här.

Bli en del av vår nya digitala krets!

Finns det ingen lokal krets nära dig? Oroa dig inte! Du kan bli medlem i en lokal krets utan att bo på den lokala orten, men du kan även välja att bli en del av vår nya digitala krets. Vår nya digitala krets kommer samla alla medlemmar som inte valt en lokal krets. Om du redan är medlem men inte väljer en krets innan 1 augusti 2023 kommer du automatiskt bli en del av vår nya digitala krets.

Den digitala kretsen kommer formas under 2023. Om du vill engagera dig i den t.ex. genom att föreslå aktiviteter, planera dess framtid eller komma med förslag kan du mejla annastina.johansson@fredrikabremer.se


12 juni 2023