Ny undersökning: Ekonomisk istid för ensamstående kvinnor

Sex av tio ensamstående kvinnor har behövt använda sparade medel avsedda för framtiden för att klara grundläggande utgifter de senaste sex månaderna. Två av tio föräldrar känner oro för att kunna köpa julklappar till sina barn. Varannan av de ensamstående känner stor oro för att de inte skulle klara sig ekonomiskt vid längre sjukdom eller att de inte skulle klara sig ekonomiskt vid längre arbetslöshet. Här sticker de ensamstående kvinnorna ut. Detta visar en ny undersökning från Verian (tidigare Kantar Public).


– Det är beklämmande att ensamstående lever under stark ekonomisk oro. Kvinnor har ett sämre utgångsläge med lägre löner, ofrivillig deltid, större ekonomiskt ansvar för barnen. Det ger så klart konsekvenser för barnen och deras framtid. För att vara tydlig så använder ensamstående framtida pengar att köpa julklappar till barnen, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Undersökningen visar att ensamstående har känt större oro än sammanboende de sista sex månaderna för ökade hushållsutgifter, hushållets försörjning och för att den ekonomiska situationen påverkar barnens behov eller välmående negativt. Även här utmärker sig de ensamstående kvinnorna från de ensamstående männen – fler av kvinnorna upplever oro.

Fyra av tio bland sammanboende respektive drygt varannan ensamstående har behövt använda sparade medel avsedda för framtiden, sålt något på Blocket eller Tradera, lånat pengar eller behövt tillgripa annan penninginbringande åtgärd för att klara grundläggande utgifter de senaste 6 månaderna. Bland ensamstående kvinnor handlar det om så många som sex av tio.

– Utmaningen handlar om att kunna försörja sig själv och sina barn. Om ekonomer pratar om att Sverige befinner sig i ekonomisk vinter är ensamstående kvinnor som grupp i ekonomisk istid. Säger Camilla Wagner.

Fredrika Bremer-förbundet vill se:

● Att utjämnande bidrag såsom barnbidrag och bostadsbidrag indexeras. Därtill måste den nuvarande höjningen av barnbidrag och bostadsbidrag permanentas.
● Lagstifta om rätt till heltid.
● Att skattesystemet bidrar till ökad jämställdhet. Kommande skattereformer måste ha som uttalat syfte att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av Fredrika Bremer-förbundet.

Målgrupper: Ensamstående föräldrar (20-59 år) med minst ett barn under 18 år (huvudmålgrupp) samt sammanboende föräldrar (20-59 år) med minst ett barn under 18 år (referensgrupp).
Metod: Webbenkät i Sifos riksrepresentativa onlinepanel
Fältperiod: 31 oktober 2023 – 23 november 2023
Antal intervjuer: 611 ensamstående föräldrar samt 556 sammanboende föräldrar.

Mer material

Fredrika Bremer-förbundet har tagit fram ett kostnadsfritt utbildningsmaterial i jämställd privatekonomi och familjejuridik vars mål är att stärka kvinnor och ge dem verktyg för att motarbeta samhällets strukturella ojämställdhet. Materialet består av nio utbildningsfilmer på lätt svenska, åtta utbildningsfilmer som inte är på lätt svenska, en studiehandledning samt övningar, diskussionsfrågor och tips. Hela materialet är tillgängligt på: https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/

Kontaktperson

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: +46700901157
E-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se


19 december 2023