Det här är Fredrika Bremer-förbundet

Fredrika Bremer-förbundet har funnits sedan 1884. Vi är en ideell organisation med uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män med samma möjligheter, rättigheter och  skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle.

Detta gör vi genom våra tre verksamhetsområden Opinion och bildning, Medlemsorganisation och Stiftelseverksamhet. Vi är partipolitiskt och religiöst oberoende. Förbundet har sedan starten 1884 varit öppet för både kvinnor och män och har alltid välkomnat både kvinnor och män som medlemmar och förtroendevalda.

Grundläggande för oss är att sprida kunskap om jämställdhetsfrågor. Det gör vi genom att arrangera föreläsningar, samtal, bokcirklar och andra aktiviteter. Och att ge ut vår tidning Hertha – världens äldsta feministiska tidskrift.   

Fredrika Bremer-förbundet är en återkommande röst i den offentliga debatten om jämställdhet. Vi fungerar som remissinstans för jämställdhetspolitiska förslag och samarbetar med andra organisationer för att lägga ännu större tyngd bakom våra ställningstaganden.

Vi levandegör tillsammans det intellektuella arvet efter Sveriges första feminist genom att lyfta hennes texter i nya sammanhang. Dessutom förvaltar vi ett antal stiftelser, genom vilka vi stöttar goda initiativ och behövande individer genom att årligen dela ut stipendier. 

På 14 platser i landet finns förbundets lokala kretsar, som själva arrangerar programverksamhet och bedriver påverkansarbete.