BRA-priset 2021 tilldelas Olga Persson

Fredrika Bremer-förbundets BRA-pris går i år till Olga Persson, ordförande för UNIZON, ett riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

-Att med Fredrika Bremer-förbundets medlemmar i ryggen få dela ut årets BRA-pris till en av de tydligaste svenska rösterna i kampen mot mäns våld mot kvinnor känns både viktigt och ärofyllt säger Camilla Wagner, ordförande för Fredrika Bremer-förbundet.

Priset kommer att delas ut i samband med ett direktsänt digitalt samtal måndagen 24 maj klockan 16.00 -17.00 där Fredrika Bremer-förbundets ordförande Camilla Wagner samtalar med pristagaren Olga Persson under rubriken ”Hur vi kan avnormalisera mäns våld mot kvinnor?”

Motivering:
”Olga Persson, en av Sveriges främsta experter inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor har, under två decennier, med kunskap, klokskap och målmedvetenhet samt okuvlig uthållighet arbetat för att synliggöra omfattningen och effekterna av mäns våld mot kvinnor. Som ledare, debattör och opinionsbildare har hon arbetat aktivt för att stärka skyddet av våldsutsatta kvinnor och barn samt uppmuntrat och inspirerat kommuner och organisationer att arbeta förebyggande med unga pojkar och män.

Som en av initiativtagarna till arbetet mot vålds- och förnedringspornografi har Olga Persson utmanat starka krafter både inom och utom Sverige, inte minst inom internationell lobbyverksamhet som står bakom den lukrativa porrindustrin.

Det är personer som Olga Persson som driver jämställdhetsarbetet framåt trots det ibland hårda motstånd som vi ofta möter.”

Känner kraft att ta arbetet vidare
-I arbetet mot mäns våld mot kvinnor så är det så otroligt många som gått före och tagit kampen som gjort att vi är där vi är idag. Det är viktigt att minnas alla de kvinnor, och några män, som har vågat drömma om och arbeta för en jämställd värld fri från våld. Jag känner kraft att kunna ta arbetet vidare och utmana den extremt våldsamma och kvinnoförnedrande pornografin när jag tänker på att vi är många som arbetar och som lyfter varandra. Jag är otroligt stolt över att få BRA-priset och jag delar det med alla kvinnor som gör motstånd mot mäns våld runt om i världen, säger Olga Persson.

Om Fredrika Bremer-förbundet:
Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 och är en rikstäckande medlemsorganisation som arbetar för jämställdhet. Förbundet är partipolitiskt oberoende och religiöst obundet och sedan starten öppet för både kvinnor och män.

Om BRA-priset:
BRA-priset är ett jämställdhetspris som har delats ut årligen sedan 1982 av Fredrika Bremer-förbundet. Nomineringar till priset sker av förbundets medlemmar inför årsmötet där beslut fattas om årets vinnare. Avsikten är att premiera och hylla personer eller projekt som på ett innovativt sätt stärkt utvecklingen av jämställdhet och flyttat fram positionerna för mänskliga rättigheter i allmänhet i Fredrika Bremer-förbundets anda.

Tidigare års pristagare:
2019 Christina Merker-Siesjö, Yallatrappan
2018 Zara Larsson
2017 Barbro Westerholm
2016 Anders Kompass

För anmälan till det digitala samtalet den 24 maj
E-posta: kansli@fredrikabremer.se och märk din epost BRA-priset. Du kommer då att få en länk kopplad till mötesverktyget zoom där du kan logga in och lyssna till samtalet. Anmälan bör ske senast den 23 maj.

För ytterligare information och högupplösta bilder:
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: +46 (0) 700 90 11 57
e-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se

Olga Persson
e-post: olga.persson@unizon.se

Lisa Minnhagen, generalsekreterare Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: +46 (0) 732 55 44 00
e-post: lisa@fredrikabremer.se


19 maj 2021