Fredrika Bremer-förbundet delar i år ut åtta rekreationsstipendier om 10 000 kr vardera till personer som på olika sätt varit en del av den enorma arbetsinsats som gjorts inom vård- och omsorg under coronapandemin. Stipendiet kallas “Vårdtacket” och nomineringarna har gjorts av mottagarnas kollegor.

Alla har vi påverkats av coronapandemin, vissa mer än andra. Det finns de som har gjort enastående insatser för att få vårt samhälle att fungera. Framför allt är det i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som har stått mitt i pandemins centrum. Mottagarna av Vårdtacket har i ett läge av kris och pandemi tagit sig an sin yrkesroll och sitt uppdrag på ett sätt som såväl jury som kollegor uppfattar utöver det vanliga. Stipendiet är tänkt att gå till rekreation på det sätt som mottagaren efter året som gått behöver och skulle må bra av.

– Det är fantastiskt att kunna uppmärksamma och stötta några kvinnor som har gjort stora insatser under coronapandemin. Vi hoppas att uppmärksammandet av dem leder till att vårdpersonal i stort får det erkännande som de utan tvekan är värda efter senaste årets kraftansträngning, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

MOTTAGARNA AV VÅRDTACKET

Neyla Laiton Nino, Silviasyster & aktivitetssamordnare, Kista

Ann-Lois Ringström, avdelningschef, Västerås

Cathrine Thorn, undersköterska, Eskilstuna

Anna Carpenter, sjukgymnast, Karlskoga

Tina Nordqvist, Samordnare Covid-19, Norrköping

Lisa Stark, biomedicinsk analytiker, Jönköping

Johanna Flack, undersköterska, Varberg

Sandra Sturk, sjuksköterska, Båstad

Se alla motiveringar nedan

Fredrika Bremer-förbundet har genom sin snart 140-åriga historia arbetat med att stärka kvinnors möjligheter att arbeta för sin egen försörjning. Förbundet har också fått förtroendet att förvalta enskilda individers donationer, och genom detta kunnat dela ut stipendier främst till kvinnors utbildning och rekreation.

Stipendiaterna har valts ut av en jury bestående av:
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundets styrelse
Karin Milles, ordförande Fredrika Bremer-förbundets stiftelseråd
Agneta Söderlund, ledamot Fredrika Bremer-förbundet styrelse
Eveline Jacobsson, sjuksköterska inom intensivvården och sommarpratare 2020.
John Mellkvist, PR-konsult och författare till boken “Välj din ålder

 

KOLLEGORNAS MOTIVERINGAR

Neyla Laiton Nilo, Silviasyster & aktivitetssamordnare, Kista
Neyla är i sin roll lite som “ett nav” och stöttar upp på många områden. Som Silviasyster är hon en enorm resurs i omvårdnaden med personer med demens till exempel att upprätta bemötandeplaner. Neyla har en specifik egenskap att se den enskilda personens behov.

 

Ann-Lois Ringström, avdelningschef, Västerås
Att få ihop sin tillvaro på hemmaplan och arbete är för alla ensamstående ett pusslande men med ett ansvar över två enheter och cirka 65 underställda medarbetare under en pandemi närmast en heroisk insats. Jag önskar nominera denna kvinna som är oerhört lojal till sitt arbete inom Region Västmanland och vill allas bästa.

Cathrine Thorn, Undersköterska, Eskilstuna
Hon samarbetar väl med arbetskamraterna men första fokus finns alltid på de som bor på boendet och deras välmående. Cathrine känner ingen prestige över arbetsuppgifter eller diskussioner utan anser alltid att målet ska vara en fin och god tillvaro för pensionärerna och strävar alltid efter en bra arbetsplats där alla trivs.

Anna Carpenter, sjukgymnast, Karlskoga
Hon har särskilt utmärkt sig i sitt yrkesutövande och yrkeskunnande under pandemin och samtidigt gjort detta med ett mycket stort engagemang. Hon har varit och är en klippa och eldsjäl i covidvården på hela lasarettet.

Tina Nordqvist, Samordnare Covid-19, Norrköping
Utan denna fantastiska kvinna hade vi i teamet aldrig klarat av vårt uppdrag. Hon har fixat med scheman och semestrar, sett till att det funnits skyddsutrustning, att logistiken fungerat och hjälpt till att köra personalen så man kunnat ta sig till sin arbetsplats. Hon har varit tillgänglig 24/7 för sina kollegor och stöttat och peppat oss.

Lisa Stark, biomedicinsk analytiker, Jönköping
På otroligt kort tid och under mycket utmanande förhållande med upphandling av instrument, validering av metod, utbilda personal och förfina processen lyckades hon leda sina kollegor till att sätta upp en välfungerande analys som kom att spela en avgörande roll för att erbjuda sjukvården snabb och säker diagnostik av Covid-19.

Johanna Flack, undersköterska, Varberg
Tack vare hennes enorma insats begränsades fallen till enbart två vårdtagare. Hela tiden arbetar Johanna med dessa och stöttar, lyssnar, pratar, kramar och pussar i luften som hon så fint säger innan hon går ifrån dem vid sina besök. Inte en enda gång har hon visat rädsla. Hon har hela tiden varit mån om att anhöriga ska få daglig uppdatering och att grannarna i detta seniorhus ska vara lugna och trygga då vi har läget under kontroll.

Sandra Sturk, sjuksköterska, Båstad
Sandra har ett omfattande, innerligt och djupgående engagemang för de personer som kommunens verksamheter finns till för och har tack vare sitt tydliga, förtroendeingivande och empatiska sätt att navigera i den rådande krisen väglett verksamheterna i kampen mot den osynliga men ack så påtagliga faran som coronaviruset utgör. Jag är oändligt stolt över att vara Sandras kollega och tycker verkligen att hon har gjort sig förtjänt av rekreation och vila.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Wagner, styrelseordförande Fredrika Bremer-förbundet
Mobil: 070-090 11 57

E-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se

Marianne Djudic, Taste PR
Mobil: 0707-952 956

E-post: Marianne.Djudic@TastePR.se


22 mars 2021