Tunga namn stärker Fredrika Bremer-förbundets styrelse 

På Fredrika Bremer-förbundets årsmöte den 9 maj, förstärktes organisationens styrelse med flera tunga namn. Camilla Wagner, omvaldes också som styrelsens ordförande.

– Jag är givetvis glad och ödmjuk inför förtroendet att fortsätta leda Fredrika Bremer-förbundets styrelse. Att få den här förstärkningen är mer än jag vågade drömma om. Nu kan vi åstadkomma verkliga framsteg i jämställdheten, säger ordförande Camilla Wagner.

Den nytillträdda styrelsen har en regionalt och åldersmässigt bred representation med en samlad erfarenhet från alltifrån kultur-, scout- och fackföreningsrörelse till jämställdhetsarbete i akademi, näringsliv och offentlig sektor. Med Fredrika Bremer-förbundets dryga 1000 medlemmar i ryggen går de nu in i de gemensamma uppdraget att föra jämställdhetsfrågorna vidare i hem, arbetsliv och samhälle.

– Att förvalta ett arv i en ny tid är ett stort och viktigt uppdrag och kräver en stor bredd av erfarenheter och kompetenser. Jag är oerhört imponerad av och tacksam för valberedningens arbete, säger Camilla Wagner.

Camilla Wagner, ordförande (omval)
Camilla Wagner har arbetat med jämställdhet i mer än 20 år. På Veckans Affärer ansvarade hon i 12 år för listan över Näringslivets 125 Mäktigaste kvinnor och grundade affärsområdet VA Kvinna, vilket fick till följd att jämställdhet blev en integrerad del i Veckans Affärers journalistik. Hon har också gjort programserien Kvinnorna & Pengarna för Sveriges Radio, P1. Idag driver hon jämställdhetsbyrån Klara K som verkar för ett hållbart arbetsliv på lika villkor. Camilla har ett långt engagemang i civilsamhället. Bland annat som styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby, där hon också var vice ordförande.

Som nya styrelseledamöter valde:

Olga Persson

Olga har arbetat hela sitt yrkesliv med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Hon var mellan 2010-2020 generalsekreterare för Unizon, men är numera arbetande styrelseordförande. Innan Olga började sin resa med Unizon så var hon verksam på Team för Våldtagna kvinnor i Stockholm. Hon har en högskoleexamen från politik-, ekonomi- och organisationsprogrammet med huvudämne statsvetenskap.

Fredrik Bondestam
Fredrik Bondestam är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Han har en doktorsexamen i sociologi (2004, Uppsala universitet) med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering i den akademiska världen. Hans forskningsfokus är särskilt högre utbildning i olika avseenden, främst organisationsförändring, feministisk pedagogik, sexuella trakasserier, genusbaserat våld, samt jämställdhetsintegrering i teori och praktik.

Jessica Arvidsson
Jessica jobbar som utvecklingsledare inom hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. Jessica är aktiv i Båstadskretsen och har suttit på suppleantplats i förbundsstyrelsen under året som gått. I tidigare uppdrag har hon arbetat för att undersköterskor och andra yrkesgrupper inom kommunal vård och omsorg ska bli mer digitalt aktiva inom ramen för sitt yrkesutövande. Hon har också en tidigare bakgrund som forskare med särskilt intresse för inträdet och etableringen i arbetslivet bland unga kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Som nya suppleanter valdes:

Fanny Widman

Fanny driver podden Fannys förebilder som sedan starten 2018 växt till en av Sveriges största poddar. Med den framgången och hennes förmåga att göra relevanta inlägg på sociala medier har hon erhållit influencerstatus. I oktober 2020 släppte hon boken “Det är nog nu”, med lärdomar och konkreta tips från alla makthavare hon intervjuat i podden.

Leila El-Sherif Wolheim

Leila är journalist och hållbarhetskonsult utlånad till Regeringskansliet och Nationell samordnare för Agenda 2030 med uppdraget att positionera Sverige främst i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Leila har många års erfarenhet av både affärsutveckling och kommunikation med särskilt fokus på frågor om jämställdhet, hållbart ledarskap och inkluderande arbetsplatser. Hon har haft flera chefspositioner inom media, bland annat som nyhetschef på Veckans Affärer.

Lotta Amnebjer Nordqvist

Lotta är VD och grundare av konsultbyrån Gigs for her som förmedlar “gig” alltså konsultuppdrag till framför allt kvinnor. Hon har en bakgrund som rekryterare och har också arbetat med marknadsföring och kommunikation. Lotta brinner för jämställdhet och har en magisterexamen från Handelshögskolan i Jönköping.

Fredrika Bremer-förbundets styrelse
Nyvalda ledamöter: Camilla Wagner, 53 år, Stockholm (omval styrelseordförande); Jessica Arvidsson, 39 år, Båstad (omval), Olga Persson, 43 år, Stockholm; Fredrik Bondestam, 49 år, Uppsala.

Nyvalda suppleanter: Fanny Widman, 31 år, Stockholm; Leila El-Sherif Wolheim, 49 år, Stockholm; Lotta Amnebjer Nordqvist, 46 år, Stockholm

Kvarvarande ledamöter: Jelena Dojcinovic, 37 år, Landskrona (vice ordförande); Stina Alm, 28 år, Umeå; Agneta Söderlund, 72 år, Örnsköldsvik; Saga Löved, 36 år, Stockholm; Åsa Märs, 49 år, Stockholm.

Om Fredrika Bremer-förbundet
Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 och är en rikstäckande medlemsorganisation som arbetar för jämställdhet. Förbundet är partipolitiskt oberoende och religiöst obundet och sedan starten öppet för både kvinnor och män.

Kontakt: 
Camilla Wagner, ordförande 
Telefon: +46 (0) 700 90 11 57
e-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se 


12 maj 2021