De jämställdhetspolitiska målen

2006 antog Sveriges riksdag med bred politisk enighet de ”Jämställdhetspolitiska målen” där det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

 

Fredrika Bremer-förbundet arbetar för att de jämställdhetspolitiskamålen målen ska bli mer än bara ord och vill sätta press på politiker och makthavare att ta sitt ansvar för ett jämställt samhälle på alla plan.