IAW- vårt internationella arbete

Fredrika Bremer-förbundet var 1904 en av grundarna till IAW, International Alliance of Women. En jämställdhetsorganisation med syfte att främja kvinnors mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors egenmakt i världen.

International Alliance of Women (IAW) är en paraplyorganisation bestående av av 41 medlemsorganisationer som arbetar för att främja kvinnors mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors egenmakt. IAW har allmän rådgivande ställning vid FN:s ekonomiska och sociala råd och är ackrediterad till många specialiserade FN-organ, har deltagande ställning i Europarådet och är representerad i Arabförbundet, Afrikanska unionen och andra internationella organisationer.

Idag representeras Fredrika Bremer-förbundet av vår styrelseledamot Yvonne Pokropek som sedan 2022 en del av IAWs styrelse och där rollen som Vice President Europe.