6. Karriärtips för ett lönsamt arbetsliv

För de flesta är jobbet grunden för hela vår ekonomi, både här och nu och för din framtida pension. Men hur väljer man yrke och karriär? Vad ska man tänka på under arbetslivet? I sjätte avsnittet får vi hjälp av Gunilla Krieg, ombudsman på Unionen och sparekonomen Shoka Åhrman med vilka strategier du kan använda för att hitta ett jobb som är bra för både dig och din framtida pension. 

Fördjupningsmaterial

Källor

SCB, Kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor 1992–2020, 2021-06-22, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/lonestrukturstatistik-hela-ekonomin/pong/tabell-och-diagram/kvinnors-lon-i-procent-av-mans-lon-efter-sektor/ (hämtad 27- 08-2021)

Lönelotsarna, STRUKTURELLA LÖNESKILLNADER 2019, 2020, (hämtad 13-06-2021)

SCB, Orsak till deltidsarbete för personer i åldern 20–64 år 2020, https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/ekonomisk-jamstalldhet/arbetskraftsdeltagande-och-sysselsattning/ (hämtad 13-06-2021)

SCB, Sysselsatta 20–64 år efter ålder och vanligen arbetad tid som heltid och deltid 2020, https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/ekonomisk-jamstalldhet/arbetskraftsdeltagande-och-sysselsattning/ (hämtad 13-06-2021)