Lön hela dagen och pension hela året

Lönegapet mellan kvinnor och män är 9,8 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:13 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00. Kvinnors gratisarbete har minskat med 1 minut sedan förra året. Fredrika Bremer-förbundet är en av organisationerna bakom rörelsen #lönheladagen och är även en del av uppföljaren #pensionhelaåret.

Lön hela dagen

Sedan rörelsen bildades 2012 så har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:13. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 21 år. För att öka takten ställer Fredrika Bremer-förbundet tillsammans med övriga organisationer i 16:13-rörelsen fem gemensamma krav:

* Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
* Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
* Jämställd föräldraförsäkring.
* Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, d.v.s. tills klockslaget på vår logga visar 17:00!

För mer information om #lönheladagen gå in in på kampanjens webbplats.

Pension hela året

Sverige har högst andel äldre kvinnor som lever i eller på gränsen till fattigdom i hela Norden. Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från den som inte arbetat alls. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet.

Därför är Fredrika Bremer-förbundet en del av ”Pension hela året” som startats av Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med 17 andra organisationer. Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att politiker från höger till vänster tar ett gemensamt ansvar för att höja kvinnors pensioner och minska pensionsgapet mellan kvinnor och män!

Kraven är:

  • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
  • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
  • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.