Lön hela dagen och pension hela året

Lönegapet mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00. Kvinnors gratisarbete har minskat med 3 minuter sedan förra året. Fredrika Bremer-förbundet är en av organisationerna bakom rörelsen #lönheladagen och är under 2021 även en del av uppföljaren #pensionhelaåret.

Lön hela dagen

Sedan rörelsen bildades för nio år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:12. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 20 år. För att öka takten ställer Fredrika Bremer-förbundet tillsammans med övriga organisationer i 16:12-rörelsen fem gemensamma krav:

* Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
* Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
* Jämställd föräldraförsäkring.
* Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.
* Att pensionssystemet reformeras för att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

För mer information om #lönheladagen gå in in på kampanjens webbplats.

Kan vara en bild av text där det står ”PENSION HELA ẢRET!”

Pension hela året

Den nionde september 2021 följde vi upp ni års kampanjande med #lönheladagen med #pensionhelaåret. Den nionde september slutar kvinnor i Sverige nämligen få pension.

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag den 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. ”Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från någon som inte arbetat alls. Kvinnor som haft låg lön blir ofta beroende av grundskyddet som innefattar garantipension och bostadstillägg. Om deras intjänande pension ökar så sänks i stället ofta grundskyddet, vilket innebär att mer arbete inte syns i pensionskuvertet. ”

Bakom uppropet Pension hela året står:
CenterkvinnornaFinansförbundetForena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ, Forum – Kvinnor och FunktionshinderGröna KvinnorKvinnorKanKvinnors RättMiljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, PRO Pensionärernas Riksorganisation, S-kvinnorSKPF PensionärernaSPF SeniorernaSveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TantpatrullenUnizonVårdförbundet

(FOTO: Anneli Nygårds)