Nästa generations relationer

Hur har man en ekonomiskt jämställd relation? Hur pratar man om pengar i en relation? Och hur tar man hand om sin egen?

Att prata om ekonomi är en av de svåraste sakerna i en relation. Vi vill göra det lättare med vårt nya projekt – Nästa generations relationer!

Syftet med projektet är att unga ska kunna gå in i, stanna och lämna en relation och bibehålla sin ekonomiska egenmakt. Vårt projekt ska ge unga i åldern 16-21 verktyg för att skapa en jämställd relation. 

Anmälan
Saknar din skola eller organisation ett extra fokus på ekonomi och jämställdhet? Vill ni öka ungas kunskap i ämnet? Vår workshop på 60 eller 90 min är helt kostnadsfri och vi går att boka i maj, september och oktober. Intresseanmälan för att boka vår workshop hittar du här!

Tiktok
För att kunskap om ekonomi ska nå unga behöver informationen finnas där unga finns – Tiktok! Under 2024 kommer utbildningsfilmer att släppas och spridas i våra sociala mediekanaler och på vår hemsida.

Handbok
I november 2024 släpps en handbok som är kostnadsfri och tillgänglig för alla att ladda ner.

Om Fredrika Bremer-förbundet
Projektet drivs av Fredrika Bremer-förbundet som funnits sedan 1884. Vi är en ideell organisation med uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män med samma möjligheter, rättigheter och  skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle.

Har du lyssnat på vår föreläsning och vill veta mer?

Här kan du se alla tips vi tagit upp under föreläsningen. Vi har samlat dem under ett och samma ställe för att det ska vara lätt för dig att hitta!

Kontakt
Projektledare Jeanette Lindström 

jeanette.lindstrom@fredrikabremer.se
079 102 22 37