Nästa generations relationer

Hur har man en ekonomiskt jämställd relation? Hur pratar man om pengar i en relation? Och hur tar man hand om sin egen?

Att prata om ekonomi är en av de svåraste sakerna i en relation. Vi vill göra det lättare med vårt nya projekt – Nästa generations relationer!

Syftet med projektet är att unga ska kunna gå in i, stanna och lämna en relation och bibehålla sin ekonomiska egenmakt. Vårt projekt ska ge unga i åldern 16-21 verktyg för att skapa en jämställd relation. 

Anmälan
Saknar din skola eller organisation ett extra fokus på ekonomi och jämställdhet? Vill ni öka ungas kunskap i ämnet? Vår workshop på 60 eller 90 min är helt kostnadsfri och vi går att boka i maj, september och oktober. Intresseanmälan för att boka vår workshop hittar du här!

Tiktok
För att kunskap om ekonomi ska nå unga behöver informationen finnas där unga finns – Tiktok! Under 2024 kommer utbildningsfilmer att släppas och spridas i våra sociala mediekanaler och på vår hemsida.

Handbok
I november 2024 släpps en handbok som är kostnadsfri och tillgänglig för alla att ladda ner.

Om Fredrika Bremer-förbundet
Projektet drivs av Fredrika Bremer-förbundet som funnits sedan 1884. Vi är en ideell organisation med uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män med samma möjligheter, rättigheter och  skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle.

Kontakt
Projektledare Jeanette Lindström 

jeanette.lindstrom@fredrikabremer.se
079 102 22 37