FAQ Stand Up Against Street Harassment

FAQ

Varför gör ni det här samarbetet?

Sexuella övergrepp och trakasserier är ett folkhälsoproblem där kvinnor är en särskilt utsatt grupp. 2020 anmäldes totalt 10.100 brott om sexuellt ofredande varav 89% var brott mot kvinnor medan 11 % var brott mot män. Enligt MUCFs nationella ungdomsenkät där de intervjuat 14 – 30 åringar uppger 60 procent av tjejerna och 18 procent av killarna att de utsatts för sexuella trakasserier en eller flera gånger.

Sexuella trakasserier begränsar den utsatta, i många fall unga kvinnor och minoriteter, i det allmänna rummet. Genom att vara en del av ett globalt projekt där vi utbildar personer i civilkurage vill vi göra det allmänna utrymmet säkrare för framförallt unga kvinnor.

L’oreal är ett globalt företag som säljer skönhetsprodukter och vill att kvinnor ska köpa deras produkter, varför har ni ett samarbetet med dem?  Vad får ni ut av samarbetet?

Fredrika Bremer-förbundet har under en lång tid velat arbeta med att motverka sexuella trakasserier men vi har saknat möjligheter till att arbeta med frågan. När vi under 2021 blev  kontaktade av L´oreal som bjöd in oss till att arbeta med dem i projektet Stand up såg vi en möjlighet att stärka vårt arbete mot sexuella trakasserier. 

Stand up är ett projekt vars mål är att globalt utbilda 1 miljon personer i civilkurage mot sexuella trakasserier. Genom vårt samarbete med L´oreal får vi chansen och möjligheten att utbildas i Stand ups metod mot sexuella trakasserier vilket tillåter oss att leda utbildningar mot sexuella trakasserier. Under 2022 kommer vi tillsammans med våra volontärer hålla i utbildningar i civilkurage mot sexuella trakasserier. 

Är inte detta ett exempel på pink-washing?

En Ipsos undersökning 2019 som utfördes i åtta länder visade att 78% av de 15.500 tillfrågade kvinnorna någon gång utsatts för trakasserier. Endast 25% av kvinnorna angav att någon ingrep vid tillfället.

Med tanke på hur utbrett sexuella trakasserier är i Sverige och i världen idag ser vi ett behov av att globala aktörer med resurser stöttar och driver olika former av initiativ. Vi vill stötta projektet Stand Up eftersom civilkurage mot sexuella trakasserier, men även andra former av trakasserier, krävs för att olika minoriteter och kvinnor ska känna sig trygga i allmänna utrymmen. 

Fredrika Bremer-förbundets varumärke kommer inte att begränsas av samarbetet med L´oreal och vi kommer kunna fortsätta vårt ordinarie arbete som sveriges äldsta förbund för jämställdhet.

Kommer ni samarbeta med fler större aktörer?

Vi utvärderar varje samarbete enskilt. 

Vad tycker era medlemmar om att ni samarbetar med L’oreal?

Alla beslut om större samarbeten fattas av Fredrika Bremer-förbundets styrelse som valts av våra medlemmar på Fredrika Bremer-förbundets årsmöte.