Våra stipendier

Fredrika Bremer-förbundet har varje år möjlighet dela ut ett antal stipendier. Här publicerar vi all information om aktuella utlysningar och hur du gör för att ansöka om eller nominera en person till dessa.


Under årens lopp har Fredrika Bremer-förbundet fått förtroendet att förvalta gåvor och testamenten från privatpersoner som genom ekonomiska bidrag velat stödja förbundets arbete för ett mer jämställt samhälle. Genom avkastningen från dessa medel har Fredrika Bremer-förbundet möjlighet att varje år dela ut stipendier till kvinnor, i första hand för utbildning och rekreation. Stipendierna kan både vara i form av en vistelse/utbildning och ekonomiska bidrag.

Vad bidragen ska gå till är tydligt reglerat i testamenten och stadgar. Hur detta görs, och vilka grupper och ändamål som prioriteras just i år, kan variera. Därför är det viktigt att alltid se till att den som vill skicka in en ansökan har aktuell information och ansökningsblankett.

Det går bara att söka bidrag och stipendier när vi har våra utlysningsperioder öppna. All information om vilka handlingar som krävs och vilka datum som gäller finns här på vår webbplats. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar löpande under året och inte heller att skicka hem ansökningsblanketter.

Aktuella utlysningar

Vi har för tillfället inga aktuella utlysningar