Vårdtacket 2020

Fredrika Bremer-förbundet delade våren 2021 ut åtta rekreationsstipendier om 10 000 kr vardera till personer som på olika sätt varit en del av den enorma arbetsinsats som gjordes inom vård- och omsorg under coronapandemin. Stipendiet kallades “Vårdtacket” och nomineringarna har gjordes av mottagarnas kollegor.

Alla har vi påverkats av coronapandemin, vissa mer än andra. Det finns de som har gjort enastående insatser för att få vårt samhälle att fungera. Framför allt är det i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som har stått mitt i pandemins centrum. Mottagarna av Vårdtacket har i ett läge av kris och pandemi tagit sig an sin yrkesroll och sitt uppdrag på ett sätt som såväl jury som kollegor uppfattar utöver det vanliga. Stipendiet är tänkt att gå till rekreation på det sätt som mottagaren efter året som gått behöver och skulle må bra av.

– Det är fantastiskt att kunna uppmärksamma och stötta några kvinnor som har gjort stora insatser under coronapandemin. Vi hoppas att uppmärksammandet av dem leder till att vårdpersonal i stort får det erkännande som de utan tvekan är värda efter senaste årets kraftansträngning, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Mottagare av Vårdtacket 2020

Neyla Laiton Nino, Silviasyster & aktivitetssamordnare, Kista

Ann-Lois Ringström, avdelningschef, Västerås

Cathrine Thorn, undersköterska, Eskilstuna

Anna Carpenter, sjukgymnast, Karlskoga

Tina Nordqvist, Samordnare Covid-19, Norrköping

Lisa Stark, biomedicinsk analytiker, Jönköping

Johanna Flack, undersköterska, Varberg

Sandra Sturk, sjuksköterska, Båstad