Varannan svensk man ser inte den ekonomiska ojämställdheten som ett problem

Idag på internationella mansdagen släpper Fredrika Bremer-förbundet nya siffror från Kantar Sifo där vi frågat män om hur stort problem man anser att inkomstgapet mellan män och kvinnor är. Bara drygt hälften svarar att det är ett stort eller ganska stort problem. Kvinnorna är betydligt mer upprörda. 91 % av kvinnorna anser att det är ett ganska eller stort problem.

När EUs jämställdhetsinstitut EIGE nyligen kom med sitt jämställdhetsindex, ligger Sverige återigen på toppen. Vi slår resten av EU i alla jämställdhetsgrenar utom en. Ekonomi. Kvinnors ekonomiska situation i Sverige ger oss en sorglig 15:e plats.

”Det är tråkigt att vi hamnar så dåligt, men jag är inte förvånad. Ekonomisk jämställdhet har inte varit på agendan hos varken regering eller riksdag på många år. Det är ett misslyckande som närmast kan kallas fiasko”, säger Camilla Wagner ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Att den ekonomiska jämställdheten inte har prioriterats har vi många bevis på. Inkomstgapet mellan män och kvinnor har varit detsamma sedan 1995 (kvinnor har 80 % av männens inkomster), men enligt vår undersökning ser alltså inte män det som ett problem i lika stor utsträckning som kvinnor.

Undersökningen visar att åsikterna fortsatt går isär. 94% av kvinnorna anser att det är problematiskt att lönen är lägre i kvinnodominerade yrken medan endast 63 % av männen ser samma problematik. Dagens pensionssystem leder till att kvinnor endast får ut 69% av männens pensioner. Trots det anser 4 av 10 män att det svenska pensionssystemet är ganska eller mycket jämställt (42 %) medan endast 1 av 10 av kvinnorna tycker det (13 %).

Samtidigt visar undersökningen att 8 av 10 svenskar, alltså både män och kvinnor, tror att ökad jämställdhet skulle gynna hela samhället i något eller mycket större utsträckning.

”Det går ju inte ihop. Det är tydligt att vi har en stor pedagogisk utmaning om vad jämställdhet är. Män måste vara en del av lösningen, på det stora samhällsproblem som ojämställdhet är”, säger Camilla Wagner.

Fredrika Bremer-förbundets projekt Livslång ekonomi

Undersökning genomfördes av Kantar Sifo under juni 2021 inom Fredrika Bremer-förbundets projekt Livslång ekonomi. Livslång ekonomi är ett utbildningsmaterial i jämställd privatekonomi och juridik vars mål är att stärka kvinnor och ge dem verktyg för att motarbeta samhällets strukturella ojämställdhet. Det kostnadsfria materialet består av åtta utbildningsfilmer, en studiehandledning och digitalt fördjupningsmaterial och finns på https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/


19 november 2021