Årsmöte 2022

Varmt välkommen till Fredrika Bremer-förbundets digitala årsmöte söndagen den 8 maj! Mötet kommer precis som 2021 att ske med hjälp av de digitala verktygen ZOOM och SUFFRA och vi kommer att bistå med praktisk information kring det tekniska när det närmar sig.

Val till styrelsen

Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda via e:postadress valberedningen@fredrikabremer.se senast den den 6 mars

Motioner

Motioner kan ställas av enskilda medlemmar och medlemssammanslutningar och ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 6 mars. Dessa skickas till kansli@fredrikabremer.se Styrelsen har fastslagit följande process för utnämnandet för de Årets Fredrika och BRA-priset för 2022.

BRA-priset

BRA-priset är ett jämställdhetspris som har delats ut årligen sedan 1982 av Fredrika Bremer-förbundet.  Avsikten är att premiera och hylla personer eller projekt som på ett innovativt sätt stärkt utvecklingen av jämställdhet i synnerhet och flyttat fram positionerna för mänskliga rättigheter i allmänhet i Fredrika Bremer-förbundets anda.

Enskilda medlemmar och medlemssammanslutningar kan inkomma med nomineringar till förbundets kansli senast den 6 mars (nomineringar inkomna efter detta datum kommer inte att behandlas) . En nominering ska innehålla namn på den nominerade och en skriftlig motivering på max 1000 tecken inklusive blanksteg och skickas in till kansli@fredirkabremer.se senast den 6 mars . Beslut om vem som får priset beslutas på årsmötet den 8 maj.  

Årets Fredrika

Varje år utses en medlem till Årets Fredrika som en hyllning och ett uppmärksammande av särskilt förtjänstfulla insatser inom förbundet under lång tid i allmänhet och under året som gått i synnerhet.

En nominering ska innehålla namn på den nominerade och den/dem som nominerar och en skriftlig motivering på max 1000 tecken inklusive blanksteg och skickas till in till kansli@fredirkabremer.se senast den 6 mars. Vilka som får utmärkelsen för respektive år beslutas sedan i förbundets styrelse och offentliggörs på årsmötet den 9 maj. 

Det går alltså INTE att inkomma med nomineringar efter angivet datum och nomineringar utan motivering kommer inte att behandlas av styrelse eller årsmöte. 

Anmälan

Anmälan till årsmötet sker senast den 14 april via denna länk:

Varmt välkomna!
Fredrika Bremer-förbundets styrelse


4 april 2022