Vad vi gör

Fredrika Bremer-förbundets vision är jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle. Vår verksamhet sträcker sig över en mängd jämställdhetspolitiska frågor.

Vi vill folk- och opinionsbilda för ett  jämställt samhälle där dina förutsättningar att nå egenmakt på livets alla områden, inte är beroende av ditt kön.

Jubileumsfirandet av den kvinnliga rösträtten i Sverige har gett anledning till såväl jubel som reflektion. Hur långt har vi kommit? Utnyttjar alla verkligen sina demokratiska rättigheter?

Trots alla landvinningar som gjorts av kvinnor i yrkeslivet och i den akademiska världen finns det fortfarande ett inkomstgap mellan män och kvinnor. Dessutom har kvinnor lägre pension och sämre ekonomiskt utgångsläge efter en skilsmässa.

Jämställdhetshistoria, rösträttsjubileum och livslång ekonomi är några av de frågor som Fredrika Bremer-förbundet fokuserar på just nu.