Fredrika Bremer-förbundet välkomnar en ny styrelse

På Fredrika Bremer-förbundets årsmöte den 8 maj, välkomnades många nya namn in i styrelsen. Camilla Wagner, omvaldes också som styrelsens ordförande.

”Jag är givetvis glad och ödmjuk inför förtroendet att fortsätta leda Fredrika Bremer-förbundets styrelse. Fredrika Bremer-förbundet befinner sig i en tid av utveckling och modernisering och i det arbetet känns det inspirerande och stärkande med den breda kompetensen de nya ledamöterna tillför,” säger Camilla Wagner

Den nytillträdda styrelsen har en åldersmässigt bred representation med en samlad erfarenhet alltifrån näringslivet, akademin, fackföreningsrörelsen till den internationella arenan. Med Fredrika Bremer-förbundets dryga 1000 medlemmar i ryggen är styrelsen mest angelägna uppgift att se till att jämställdhet hamnar på agendan i valrörelsen.

”Det är kvinnorörelsens uppgift att visa varför jämställdhet måste vara en prioritet och det är politikernas uppgift att lyssna. Med vår nya styrelse på plats är vi väl rustade för det påverkansarbete som krävs för att stärka kvinnors frihet och egenmakt,” säger Camilla Wagner.

Camilla Wagner, ordförande (omval)

Camilla Wagner har arbetat med jämställdhet i mer än 20 år. På Veckans Affärer ansvarade hon i 12 år för listan över Näringslivets 125 Mäktigaste kvinnor och grundade affärsområdet VA Kvinna, vilket fick till följd att jämställdhet blev en integrerad del i ekonomijournalistiken. Idag driver hon ledarskapsbyrån Klara K som verkar för ett hållbart arbetsliv på lika villkor. Detta blir Camillas tredje år som ordförande i förbundet.

Till vice ordförande valdes:

Åsa Märs, vice ordförande

Åsa Märs har över 15 års erfarenhet av strategisk opinionsbildning, utrednings- och kommunikationsarbete. Åsa har ett gediget förflutet inom fackliga frågor med över 10 års erfarenhet inom fackförbund och har innan sin nuvarande roll på LO även arbetat på TCO anslutna fackförbund. Åsa har suttit som ledamot i Fredrika Bremer- förbundets styrelse i två år.

Nya ordinarie ledamöter är:

Yvonne Pokropek

Yvonne har lång yrkeserfarenhet från traditionellt manliga branscher, där hon haft ledande befattningar. Såsom Göteborgs hamn, Lear Corporation och DB Schenker. Hon har lång och bred internationell erfarenhet av HR frågor på högsta ledningsnivå. Numera arbetar hon som konsult.

Mimmi Garpebring

Med mångårig erfarenhet av civilsamhället från bland annat Sveriges Elevråd, SVEA och Maktsalongen har Mimmi god erfarenhet av att översätta jämställdhetsteori till praktik. Mimmi har även arbetet med organisationsutveckling på Jämställd Utveckling Skåne och driver sedan flera år tillbaka sin egen konsultverksamhet.

Dolores Kandelin Mogard

Dolores är chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR:s chefsförening, Svensk Chefsförening. Hon har arbetat inom den fackliga världen i 20 år som ombudsman med specialinriktning diskriminering och mänskliga rättigheter.

Leila El-Sherif Wolheim

Leila är journalist och hållbarhetskonsult utlånad till Regeringskansliet och Nationell samordnare för Agenda 2030 med uppdraget att positionera Sverige främst i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Leila har suttit i förbundets styrelse i ett år som suppleant.

Lotta Amnebjer Nordqvist

Lotta är VD och grundare av konsultbyrån Gigs for her som förmedlar “gig” alltså konsultuppdrag till framför allt kvinnor. Hon har en bakgrund som rekryterare och har också arbetat med marknadsföring och kommunikation. Lotta har suttit i förbundets styrelse i ett år som suppleant.

Nyvalda suppleanter är:

Frida Stranne

Frida är forskare och lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och affilierad forskare vid svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Våren 2021 tog hon initiativet till uppropet #nuräckerdet med krav på en kriskommission som ser över ojämälldheten i vårt svenska samhälle inom alla områden från vaggan till graven.

Mina Dennert

Mina är journalist, författare och grundare av den ideella föreningen I Am Here International (med svenska #jagärhär) som har inspirerat hundratusentals människor från hela Europa att arbeta för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Mina arbetar även som konsult och utbildare inom kommunikation, digital säkerhet och medborgerligt deltagande online.

Fredrika Bremer-förbundets styrelse

Ordförande: Camilla Wagner, Stockholm

Vice ordförande: Åsa Märs, Stockholm

Nyvalda ordinarie ledamöter: Yvonne Pokropek, Göteborg; Mimmi Garpebring, Lund; Dolores Kandelin Mogard, Lidingö; Leila El-Sherif Wolheim, Stockholm; Lotta Amnebjer Nordqvist, Stockholm

Nyvalda suppleanter: Frida Stranne, Halmstad; Fanny Widman(Omval) , Stockholm; Mina Dennert, Göteborg

Kvarvarande ledamöter: Fredrik Bondestam, Uppsala och Olga Persson, Stockholm


9 maj 2022