Fredrika Bremer-förbundets insamling till Kvinna till Kvinnas katastroffond

“Ukrainas kvinnor lever sedan länge med krigets följder. De kvinnor som de senaste åtta åren har arbetat med fredsbyggande i östra Ukraina för att försöka lösa konflikten har mötts med hat, hot och misstänksamhet. Rysslands invasion skapar nu en enorm humanitär kris och miljoner människor på flykt. Nu är det viktigt med stöd till lokala kvinnoorganisationer som både kan stötta akut och säkra kvinnors rättigheter under konflikten genom exempelvis våldsförebyggande arbete, genusperspektiv på det humanitära stödet och att kvinnor kan komma till tals i beslutsfattande.”  (från Kvinna till Kvinnas hemsida) 

Därför drar nu Fredrika Bremer-förbundet igång en insamling till Kvinna till Kvinnas katastroffond. Katastroffonden används just nu för att stödja kvinnoorganisationer som arbetar i och runt krigets Ukraina.

Engagemanget för fred har alltid varit en av kvinnorörelsens mest centrala frågor och redan 1854, under rådande Krimkrig, utfärdade vår egen Fredrika Bremer en fredsappell, där hon uppmuntrade kvinnor över hela världen att förena sig för fred.

“I denna tid ha vi fattat den tanke, den förhoppning, att genom qvinnorna upprätta ett fredsförbund, omfattande alla jordens länder, för att motverka krigets onda följder och med detsamma, under en gemensam verksamhet i enahanda syftning, bidraga till utveckling af ett välde av frid, välstånd och sällhet, färdigt att utbreda sig öfver jorden när krigets lågor slocknat och härjningarnes tid är förbi”.

I Fredrika Bremers anda, väljer Fredrika Bremer-förbundet att rikta vår insamling till en organisation som särskilt stödjer kvinnoorganisationers arbete i Ukraina. 

– Kvinna till Kvinna är en organisation som ideologiskt står Fredrika Bremer-förbundet nära och som delar vårt engagemang och kamp för flickor och kvinnors rättigheter i världen. Vi är tacksamma för att vi genom denna insamling kan ge våra medlemmar möjlighet att direkt stödja kvinnors arbete för fred i och omkring Ukraina säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet. 

Kvinna till Kvinna är en organisation som har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. I dag är organisationen en av världens främsta kvinnorättsorganisationer med 150 partnerorganisationer i 20 länder runt om i världen. Kvinna till Kvinna arbetar på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att stärka kvinnors inflytande och makt, sätta stopp för våld mot kvinnor och synliggöra kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter. Kvinna till Kvinna har även 90-konto vilket är en kvalitetsstämpel som visar att insamlade medel används till rätt ändamål.

Vårt mål är att tillsammans med våra medlemmar och andra eldsjälar lyckas samla in minst 25.000 kr innan 8 maj. Stötta insamlingen du också genom att swisha ditt bidrag.

Bidrag till Fredrika Bremer-förbundets insamling till Kvinna till Kvinna kan endast skickas in med hjälp av Swish. Gör såhär:

  1. Klicka på länken här.
  2. Fyll i valfritt belopp
  3. Fyll i ditt mobilnummer och godkänn med bank-id 

Om du inte har möjlighet att bidra med swish kan du kontakta oss på kansli@fredrikabremer.se eller bidra till Kvinna till Kvinnas andra insamlingar på deras hemsida. 


31 mars 2022