”Den kvinnliga rösträtten uppkom inte ur ett vakuum”

Om ett år går Sverige till val. Det måste bli ett val som handlar om de stora orättvisorna som finns i samhället, inte minst de som särskilt drabbar flickor och kvinnor. Sedan år 2000 har 315 kvinnor mördats i Sverige av en närstående. Ofta har det funnits massor av varningssignaler. Det är hundratals kvinnor som borde fått ett bättre stöd och skydd av samhället.

VI HAR IDAG 60 utsatta områden i Sverige där flickor och kvinnors frihet begränsas av kriminella klaner, extremister och våldsamma gäng.

Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt och framförallt bland flickor och unga kvinnor. Det är dubbelt så många tjejer som diagnostiserats som deprimerade som antalet killar. Press och förväntningar från skola och omvärlden anses drivande, samt påfrestningar i arbetsmiljön eller arbetssituationen inom kvinnodominerade yrken. Detta kräver att vi skapar bättre fungerande skolmiljöer och en hälso- och sjukvård som sätter enskilda människan före systemen. Jämställdhetsfrågorna måste upp till ytan när vi går till val nästa september. Vi får inte låta oss tystas trots det växande fenomenet med näthat som tycks drabba kvinnor hårdare. Jag är övertygad om att vi kan förändra situationen. Då måste vi inspireras av generationerna före oss som lagt grunden för vår jämställdhet. En kamp som mötte hårt motstånd men som gav resultat.

”Vi måste inspireras av generationerna före oss.”

Nyamko Sabuni

FÖR HUNDRA ÅR SEDAN ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor fick realisera sina demokratiska rättigheter, att rösta och kandidera som ledamot. Därefter har jämställdheten tagit stora kliv framåt, liksom demokratin och jämlikheten
i övrigt. Men den kvinnliga rösträtten 1921 uppkom inte ur ett vakuum. Den refereras ofta till som en språngbräda för kvinnlig frigörelse men möjlig- ”Den kvinnliga rösträtten uppkom inte ur ett vakuum” gjordes tack vare stora ekonomiska och strukturella förändringar i vårt samhälle som startade långt tidigare. Sverige fick under industrialiseringen en arbetsmarknad och ett näringsliv som gav kvinnor chans till självständigt arbete och egen lön, en väg bort från familjegården och hembyn. Utbildningsreformer ökade läs- och skrivkunnighet, tillgängligheten till kunskap och
medvetenhet hos befolkningen. Innovation- och teknikutvecklingen minskade bland annat behovet av tid på hushållsarbete och gav tillslut kvinnor bättre kontroll över sin reproduktiva hälsa.

FÖR OSS LIBERALER är just jobb, utbildning och innovation viktiga grundpelare som måste främjas även framåt för en fortsatt lyckad jämställdhetskamp. Liberal feminism är att låta varenda människa ha möjlighet att styra sitt liv och välja sin egen framtid. Och det har vi tagit strid för sedan liberaler slogs för kvinnors rösträtt. Vi är stolta över att Sverige har blivit ett av världens mest jämställda länder. Men fortfarande finns som sagt, mycket kvar att göra