En kvinnlig pionjär

Karolina Widerström var läkare och flitig samhällsdebattör som brann bland mycket annat för rösträtten, sexualupplysning, ledigare kläder för kvinnor, utbildning och barns hälsa och rättigheter.

TEXT LISA STEVIK

FOTO Helsingborgs stadslexikon

Karolina Widerström var inte bara den första kvinnliga svenska läkaren och kirurgen, hon var även en av Fredrika Bremer-förbudets tidiga ordföranden. I boken En Qvinna läkare! ger sex författare en inblick i hennes liv. Hon föddes 1856, två år innan ogifta kvinnor fick rätten att bli myndiga, utbildade sig till sjukgymnast för att sedan bli Sveriges första kvinnliga läkare. 

– Hon föds in i detta att kvinnor kan utbilda sig och att de kan organisera sig och bilda föreningar. De sprängde många murar som vi kunnat tillgodogöra oss, säger Eva Blomberg, bokens redaktör. 

Efter utbildningen öppnade Karolina Widerström en egen klinik i Klarakvarteren, i Stockholm. 

– Hon blev snabbt populär, och specialiserade sig inom gynekologi där hon hade flest patienter. Många kvinnor ville till henne, hon var den första i sitt slag som själv var kvinna. 

Hon startade även en kirurgisk klinik. På den tiden var det inte ett manligt kodat yrke. Det är först senare, när skalpellen och nya upptäckter inom biologin och kemin gjorde det till ett inneyrke som det fick en helt annan status. Och det hänger kvar än i dag. 

Tillsammans med sin livspartner Maria Aspman, som var lärarinna, jobbade hon för barns hälsa och utveckling. Aspman var lärare i Fredrika Bremerförbundets skola. På den tiden var ingen öppet lesbisk, det var förbjudet, men alla i deras kretsar visste att de levde ihop. 

Vad har hon lämnat för eftermäle? 

– Det hon är mest känd för i dag är att hon är den första som börjar med sexualupplysning. Hon gjorde det så skickligt så ingen tog anstöt. Men samkönad kärlek fick inte nämnas. 

Vad tror du hon hade engagerat sig i idag?

– Hon hade nog varit fruktansvärt upprörd över att prostitutionen finns kvar. Hon trodde att den kunde bekämpas och försvinna med hjälp av upplysning och jämlikhet.