”Konservativa krafter hotar kampen för jämställdhet”

I början av 1900-talet enades S-kvinnor i kampen för kvinnors rösträtt. Runt om i landet bildades kvinnoklubbar i spåren av den stora fattigdomen och orättvisorna i samhället. 1907 genomfördes den första socialdemokratiska kvinnokongressen i Stockholm, där bland annat uttalanden gjordes om skyddslagstiftning på arbetsmarknaden och mot prostitution.

Motståndarna till kvinnors rösträtt hävdade att kvinnor inte var smarta nog eller tillräckligt intresserade av viktiga och betydelsefulla samhällsfrågor. Men vi vet att det fanns både kompetens, engagemang och intresse. Det är tydligt när man läser S-kvinnors tidning Morgonbris, som funnits sedan 1904, liksom politiska program och protokoll från kongresser.

I DET FÖRSTA VALET 1921 deltog nästan hälften av alla röstberättigade kvinnor. De fem första kvinnorna valdes in i riksdagen, därav två S-kvinnor, Nelly Thüring och Agda Östlund. Efter att rösträtten blivit verklighet fortsatte S-kvinnor att utbilda, förbereda och stötta tusentals kvinnor för politiska uppdrag landet över, något vi gör än idag. S-kvinnor spelade också en viktig roll som stöd för de kvinnor som blivit valda. För att vara kvinnlig politiker betydde hårt motstånd, från såväl politiska motståndare som inom de egna leden. Även om stora framsteg har gjorts utsätts kvinnor fortfarande för mer hot och hat. Vi motarbetas och objektifieras i högre grad än män och många lämnar sina uppdrag när det blir för tufft.

”Även om stora framsteg har gjorts utsätts kvinnor fortfarande för mer hot och hat.”

Carina Ohlsson


MÄN HAR OCKSÅ fortfarande mer makt än kvinnor. Många av de frågor som Agda Östlund och Nelly Thüring drev för 100 år sedan måste vi fortfarande försvara, som arbetsvillkoren, kampen mot prostitution och mäns våld mot kvinnor.
Samtidigt har vi nått fantastiska framgångar under dessa 100 år. Rätten till fri abort, utbyggd barnomsorg med maxtaxa, avskaffad sambeskattning, en modern föräldraförsäkring, varannan damernas, sexköpslag, kvinnofridslagstiftning och samtyckeslagstiftning, bara för att nämna några segrar.

Vi har verkligen mycket att vara stolta över, men får inte ta något för givet. Konservativa krafter fortsätter att hota och utmana kampen för jämställdhet. Titta bara på EU-länder som Polen och Ungern, så ser vi hur snabbt framsteg kan vändas och hur HBTQ-personers och kvinnors rättigheter inskränks.

SAMMA KRAFTER FINNS i Sverige. Vi måste fortsätta kämpa för varje framsteg och vunna rättighet måste försvaras. Det kommer att vara avgörande när Sverige nästa år går till nationella val, men också i det närliggande kyrkovalet.
”Villkorslös kärlek, villkorslös solidaritet” är S-kvinnors utgångspunkt inför kyrkovalet. Vi måste bevara en öppen folkkyrka där allas lika värde står i centrum. S-kvinnors kamp för jämställdhet och jämlikhet fortsätter så länge den behövs!

Carina Ohlsson är riksdagsledamot (S) och
förbundsordförande för S-kvinnor