“Många kvinnor överdriver hur ojämställt de behandlas i Sverige”

Är en yngre generation alltid mer progressiv och vidsynt än den föregående? Inte nödvändigtvis, och inte när det gäller jämställdhet. Det visar en undersökning gjord av Jämställdhetsmyndigheten – och som pekar på stora skillnader mellan unga mäns och kvinnors syn på ojämställdhet i dag.

“När vi frågar om vi lever i ett jämställt samhälle är unga kvinnor den grupp som i minst utsträckning instämmer. Unga män sticker däremot ut åt andra hållet.”

Ofta ses den yngre generationen automatiskt som en representant för framsynthet i samhällsfrågor som jämställdhet. Men så är nödvändigtvis inte alltid fallet. En undersökning gjord av Jämställdhetsmyndigheten med hjälp av Statistikmyndigheten SCB från tidigare i år visar på andra tendenser. Enligt undersökningen så ser framförallt unga män samhället i dag som näst intill helt jämställt, och tycker att diskussioner kring ojämställdhet ofta överdrivs. 

Sara Andersson

I undersökningen fick  en grupp om 6 400 svenskar ta ställning till påståenden om jämställdhet, relationer och våld, som exempelvis “Vi lever i ett jämställt samhälle” och

–  Kvinnor i åldrarna 16–24 år är mest positiva till jämställdhet som samhällsmål och kvinnor som chefer. När vi frågar om vi lever i ett jämställt samhälle är unga kvinnor den grupp som i minst utsträckning instämmer. Unga män sticker däremot ut åt andra hållet, säger Sara Andersson, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, som är ansvarig för undersökningen. 

Unga männen svarar istället oftare att vi redan nu lever i ett jämställt samhälle och att svenska kvinnor överdriver hur de behandlas ojämställt i Sverige. 1 av 4 unga killar instämmer helt i påståendet att kvinnor överdriver, medan 1 av 20 unga kvinnor instämde. 

Vad de stora skillnaderna i attityder beror på har inte jämställdhetsmyndigheten ett svar på. Men för hur det ska försöka komma att förändras i framtiden finns det strategier. När det gäller politiska åtgärder ser myndighetens experter att det är motiverat att ta fram insatser och strategier riktade till främst unga. Enligt Sara Andersson är det mest viktiga att åtgärder och fokus från politiskt håll över huvud taget finns. Exempelvis kan beslutsfattarna inrikta sig på unga mäns attityder till jämställdhet. 
– Vi ser att det som ger tydliga resultat för att lösa problem från politiskt håll på jämställdhetsområdet är när det finns tydliga mål, riktade satsningar, resurser och långsiktighet, säger hon. 

Faktaruta: 

  • 6 400 svenskar deltog i undersökningen.
  • 1 av 4 unga män tycker att kvinnor överdriver ojämlikheten i Sverige. 
  • 1 av 20 unga kvinnor tycker kvinnor överdriver ojämlikheten i Sverige.
  • 1 av 5 unga män tycker Sverige är helt jämställt. 
  • 1 av 20 unga kvinnor tycker Sverige är helt jämställt.  
  • Unga män var gruppen som tog märkbart störst avstånd från påståenden som “Män är bättre chefer”. 

Text: Felicia Lénárd