Om alternativa feminister

TEXT CAMILLA WAGNER

MEN FREDRIKA BREMER-förbundet är väl ändå inte ett feministisk förbund?” Frågan som har så många bottnar och politiska fasetter ställs retoriskt. Återigen höjs antifeministiska röster i samhällsdebatten med argument om att feminismen nu har gått för långt. 

ATT VILJA TA avstånd från feminism kan ha många skäl. Det kan förstås vara så att man inte tycker att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, vilket ju är definitionen av feminism. Det kan också hända att man befinner sig i en utsatt miljö, som till exempel en mansdominerad arbetsplats, där man av ren överlevnadsstrategi väljer att ta avstånd från feminismen. Ytterligare ett skäl kan vara att feminismen som ideologi inte passar in med ens partipolitiska val. Feminismen som ideologi är ju inte partipolitisk och inte heller kontroversiell. Istället är det dess politiska effekter som upplevs som ett hot eftersom makt och privilegier förflyttas när nuvarande ordning utmanas. Är det förvirrande? Jo, det tycker jag också. Själv försöker jag ha kvinnokroppen i centrum när jag värderar någons feministiska analys. I slutänden är det just över våra kroppar de politiska slagen sker. Det handlar om makt paketerad i skenbar omsorg.

Tycker man att sexköpslagen blir stökig för dem som vill köpa sig makten över någon annans kropp, kan man alltid kalla den andre för entreprenör. Det låter så mycket trevligare än vara ett offer för trafficking. Vad säger kvinnokroppen? Ett samtycke kan aldrig säljas eller köpas. Och tycker man att kvinnor ska stanna hemma från arbetsmarknaden och bli ekonomiskt beroende av en man, kan man alltid hävda att den typen av feminism bejakar kvinnans omhändertagande natur. Vad säger kvinnokroppen? Ge mig ekonomisk frihet så att jag kan stanna eller gå utifrån eget hjärta och huvud.

Eller som vår egen statsminister Magdalena Andersson uttryckte saken när hon talade på Forum Jämställdhet i Jönköping förra året (då i rollen som finansminister): ”Det har alltid funnits alternativa feminismer. De har aldrig stått på kvinnornas sida.” 

OCH PRECIS SÅ är det. Om kvinnans rätt till sin egen kropp, sin egen integritet, sin ekonomiska självständighet och möjligheter att påverka både sitt eget liv och det samhälle hon lever i, inte står i fokus – då är det inte feminism. 

Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.