Karlstadskretsen kallar till medlemsmöte

  • Datum:
  • Kategorier:

Torsdag den 23 mars är det dags för medlemsmöte i Karlstadskretsen!

Mötet äger rum i Tingvallakyrkans lokal kl. 18.00. Där får vi även besök av några av de kvinnor som intervjuats i boken ”55 STARKA RÖSTER”, en antologi av kvinnor från jordens alla hörn. Roya Mosleh, initiativtagare till nätverket Global och redaktör för boken, kommer tillsammans med några kvinnor födda utanför och i Sverige, bland annat Marianne Nilsson (jämställdhetsstrateg) och Christina Wahrolin (med mångårigt engagemang i socialdemokraterna).

Kvällen avslutas med supé.

Anmälan bör ske senast den 18 mars till antingen Margareta Ohlsson (brittamargareta.ohlsson@telia.com, 0702 157866) eller Monica Nordenström (mon47nor@gmail.com, 0736 267115).

Avgifter: Entré 75 kr + Supé 75 kr = 150 kr

Hjärtligt välkomna!